Život v protektorátu

Život v protektorátu

 

15. března 1939 začala okupace zbytku českého území německou armádou. Na území Čech a Moravy byl ustaven tzv. Protektorát Čechy a Morava, který byl přímo vtělen do územního rámce říše a zanikl spolu s ní na konci války. Německá okupační moc zavedla mimořádně brutální a násilnickou totalitní diktaturu, která se nezastavila před popravami ani likvidací celých vesnic. Násilně byly odstraněny poslední zbytky občanské společnosti, demokratická práva a svobody všech obyvatel protektorátu byly systematicky porušovány. Rozhlas a tisk byly podrobeny cenzuře a národně orientované české spolky a politické organizace byly rozpuštěny (Sokol, Junák, legionářská sdružení, atd.), české vysoké školy byly již v roce 1939 uzavřeny, mladí lidé posílání na nucené práce do Německa, Židé a Romové deportováni do koncentračních táborů. Nacisté využívali Čechy jako levnou a zároveň i kvalifikovanou pracovní sílu. Byli proto ochotni k určitým ústupkům: například vůči českým dělníkům užívali zastrašování v kombinaci s uplácením v podobě slušných platů a přídělů nedostatkového zboží (tuky, cukr, aj.). Okupanti tolerovali lehčí nepolitické formy zábavy, klasickým příkladem je literatura a film. Právě v období Protektorátu byla natočena řada dodnes populárních a reprízovaných filmů s hereckými hvězdami jakými byli Adina Mandlová, Lída Baarová, Vlasta Burian, Jaroslav Marvan. Mimořádně populární byly sentimentálně laděné nacionálně orientované filmy přibližující život významných historických osobností české historie (František Kmoch) nebo zfilmované populární romány (Babička, Jan Cimbura). 

 

Fotogalerie

Audio

Vznik Protektorátu Čechy a Morava
Vznik Protektorátu Čechy a Morava oznamuje prezident Emil Hácha (Radiojournal 16. 3. 1938)
Vznik Protektorátu Čechy a MoravaVznik Protektorátu Čechy a Morava oznamuje prezident Emil Hácha (Radiojournal 16. 3. 1938)
Redaktor Franta Kocourek
Redaktor Franta Kocourek, reportáž „Odkudsi zdaleka přiletěla na Prahu velká černá vrána“ (Protektorátní rozhlas 19. 3 1939)
Redaktor Franta KocourekRedaktor Franta Kocourek, reportáž „Odkudsi zdaleka přiletěla na Prahu velká černá vrána“ (Protektorátní rozhlas 19. 3 1939)
Historik Jan Slavík o Němcích
Historik Jan Slavík o pokrytectví Němců (Radiojournal 29. 9. 1938)

Historik Jan Slavík o NěmcíchHistorik Jan Slavík o pokrytectví Němců (Radiojournal 29. 9. 1938)

Hugo Vavrečka o pomoci SSSR
Československý ministr propagandy Hugo Vavrečka vysvětluje, proč vláda nestojí o pomoc SSSR (Radiojournal 30. 9. 1938)
Hugo Vavrečka o pomoci SSSRČeskoslovenský ministr propagandy Hugo Vavrečka vysvětluje, proč vláda nestojí o pomoc SSSR (Radiojournal 30. 9. 1938)
Ivan Dérer o Mnichově
Československý ministr spravedlnosti Ivan Dérer mluví s nezvladatelnými emocemi o Mnichovské konferenci (Radiojournal 30. 9. 1938)
Ivan Dérer o MnichověČeskoslovenský ministr spravedlnosti Ivan Dérer mluví s nezvladatelnými emocemi o Mnichovské konferenci (Radiojournal 30. 9. 1938)
Protižidovská propaganda
„Pravda vítězí“ – ukázka protižidovské propagandy z Velkoněmecké říše (Říšského vysílače 13 české menšiny Vídeň - Reichssender Wien 10. 9. 1938)
Protižidovská propaganda„Pravda vítězí“ – ukázka protižidovské propagandy z Velkoněmecké říše (Říšského vysílače 13 české menšiny Vídeň - Reichssender Wien 10. 9. 1938)

Příběh 20. století

Rok 1939 protektorát
Rok 1939 protektorát
My jsme to nevzdali

Pracovní a metodické listy

Protektorát (1 478 kB) Pracovní a metodický list
Doplňkové materiály k PL Protektorát (3 984 kB) fotografie, audio a listy z komiksu