Život v normalizaci

Život v normalizaci

 

Charakteristickým rysem normalizace byla nehybnost, stereotyp a navenek umrtvenost kulturního, společenského i politického života. Život v zemi plynul monotónně bez větších výkyvů, vymezován pouze stranickými sjezdy, oslavami významných výročí a svátků (25. únor, 1. máj, Den horníků, kladení věnců ke Dni osvobození) jejichž obsahu již věřil jen málokdo. O tom, co se má hrát za hudbu, co se má vydávat za knihy, co mají hrát divadla či vysílat rozhlas a televize, rozhodovala stranou řízená cenzura. Československo stálo začátkem sedmdesátých let na prahu hospodářské a technologické stagnace. Důležitější než odbornost bylo členství ve Straně, které už nebylo věcí víry ve správnost politiky KSČ, ale usnadněním cesty ke kariéře. Upadala kvalita práce, rozmáhala se korupce a rozkrádání majetku státních podniků.

Životní úroveň v Československu však byla v porovnání s ostatními socialistickými zeměmi relativně vysoká. Špatné nebyly ani platy, alespoň v některých odvětvích (vojáci z povolání, příslušníci SNB, horníci, hutníci). Za vydělané peníze se však nedalo nic pořádného koupit. Centrálně řízená ekonomika nedokázala uspokojit touhy lidí po kvalitním a atraktivním spotřebním zboží. Kvalitnější zboží ze západu se u nás dalo sehnat jen ve speciálních obchodech zvaných TUZEX, kde se neplatilo československými korunami, ale tzv. bony. Kombinace nedostatkového zboží v obchodech a dvojí měny, koruny a bonů, dala vzniknout velice významnému odvětví - tzv. šedé ekonomice. Přestože doba nejtužší normalizace v první polovině osmdesátých let pomalu končila, kulturní a společenský úpadek a totální vyprázdnění oficiální politiky se i nadále prohlubovaly. 

 

Audio

Gustav Husák, generalni tajemník
Gustav Husák, první tajemník roku 1969, se přidává na stranu sovětských okupantů (Československý rozhlas, červenec 1969)
Gustav Husák, generalni tajemníkGustav Husák, první tajemník roku 1969, se přidává na stranu sovětských okupantů (Československý rozhlas, červenec 1969)
Komunistická propaganda
Komunistická propaganda: Vzpomínka milicionáře na únor 1948 (Československý rozhlas únor roku 1978)
Komunistická propagandaKomunistická propaganda: Vzpomínka milicionáře na únor 1948 (Československý rozhlas únor roku 1978)
My jsme to nevzdali

Pracovní a metodické listy

Chytřejší než oni (1 587 kB) Pracovní a metodické listy
doplňkové materiály k PL Chytřejší než oni (28 721 kB) audio, doplňkové texty pro učitele a komiks