Narozen v roce 1961, během normalizace se účastnil bytových seminářů. Vstoupil do KSČ, vystudoval marxisticko - leninskou filosofii a politickou ekonomii. Byl redaktorem deníku Mladá fronta.

Martin Komárek se narodil 13. února 1961 v Praze. Jeho otcem byl ekonom a politik Valtr Komárek. V 60. letech žila rodina na Kubě, kde působil jako poradce. Stal se jedním z představitelů pražského jara a sametové revoluce. Rodiče své syny Martina a Michala vedli ke konformitě a dodržování rituálů komunistického režimu, které jim umožní studium, získání odpovídajícího pracovního zařazení a klidný život bez střetů se státní mocí. Martin Komárek vystudoval na Filosofické fakultě v Praze obor marxisticko-leninská filozofie a politická ekonomie. Zároveň ale navštívil i bytové semináře, které vedl Egon Bondy, Pavel Bratinka a Daniel Kroupa. Na přemlouvání otce nepodepsal Chartu 77. Vstoupil do komunistické strany, protože byl dle svých slov přesvědčen o jediné možnosti změny poměrů ve státě postupnou vnitřní reformou režimu. Další motivací bylo přání učit na Filosofické fakultě, odkud však z pozice odborného asistenta odešel v roce 1985. Nastoupil do redakce deníku Mladá fronta, měl mimo jiné na starosti dění v Sovětském svazu. Během demonstrací Palachova týdne v lednu 1989 prý upravil titulky zpráv tak, aby vypovídaly o násilném zásahu Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí proti demonstrantům. Musel proto noviny opustit. Následně nastoupil na placenou stáž do Ústředního výboru SSM. Během sametové revoluce se vrátil do Mladé fronty. V deníku působil až do roku 2013, kdy se rozhodl pro vstup do politiky. Byl zvolen poslancem za hnutí ANO 2011.