Hanuš Adamec

Narozen roku 1928 do německé rodiny s českými kořeny. Rukoval do wehrmachtu, dezertoval, rodina jen tak tak unikla odsunu.

Jiří Anderle

Zažil spojenecké nálety na Rakovnicko i kolektivizaci po únorovém převratu. S černým divadlem procestoval celý svět, věnoval se grafice a během normalizace se přátelil s disidenty.

Štěpán Antonij

Narodil se v roce 1922 na Podkarpatské Rusi. Byl vězněn v sovětském gulagu. Poté se připojil k čs. vojenské jednotce a prošel s ní mnoha bojišti východní fronty.

Danuše Augsbergerová

Po záboru Sudet musela její rodina opustit pohraničí. V roce 1949 zatčena za protistátní činnost.

Josef Balejka

Narodil se v roce 1917, zemřel v roce 2004. Veterán druhé světové války ze západní fronty, legendární pilot RAF.

Zdeněk Bárta

Evangelický farář, který podepsal Chartu 77 a stýkal se s disidentskou komunitou v litoměřickém regionu.

Josef Bartošek

Narodil se roku 1947, jeho otec a strýc byli označeni za kulaky a uvězněni. V roce 1989 podepsal Několik vět a během Sametové revoluce se stal předsedou podnikového stávkového výboru.

Richard Barvínek

Geotechnik, v roce 1965 odjel pracovně na 3 roky na Kubu jako stavební expert. V 70. a 80. letech pracovně pobýval často v zahraničí.

Erika Bednářová

Z německé antifašistické rodiny, postižené gestapem a později nuceným vysídlením.

Rudolf Bělohoubek

Narodil se roku 1933. Pocházel ze smíšené česko-německé rodiny, koncem války na vlastní oči zažil popravu rodičů revolučními gardami, poté vyrůstal v dětských domovech, v 50. letech byl několikrát vězněn.

Jan Beneš

Spisovatel a vězeň komunistického režimu, roku 1969 emigroval na západ.

Karel Beneš

Narodil se roku 1932, byl svědkem konce 2. sv. války i pozdějšího znárodnění rodinného majetku. Stal se ilustrátorem, malířem a grafikem, proslavil se zejména svými ex libris.

Edigna Terezie Bílková

Narozena v roce 1916, sestra řádu sv. Karla Boromejského. V 50. letech na ni dopadla perzekuce církví.

Ivan Binar

Narozen roku 1942. Tíhl k divadlu, po vpádu vojsk Varšavské smlouvy nastudoval s přáteli hru Syn pluku, která okupaci odsuzovala. Politický vězeň, chartista, nucený emigrant do Vídně.

Toman Brod

Narozen roku 1929, židovského původu. Vězněn v Terezíně, Osvětimi, Gross-Rosenu, z rodiny přežil válku pouze on. V letech 1959–1965 registrován jako spolupracovník StB, v 70. letech chartista, disident a odpůrce režimu.

Štěpán Bunzák

Rodák z Podkarpatské Rusi, narozen roku 1919, voják, za ilegální přechod hranic do SSSR odsouzen k práci v gulagu. V roce 1943 vstoupil do čs. vojenské jednotky, prošel všemi boji od Sokolova až po Duklu.

Lubomír Burdych

Narozen roku 1928 do rodiny živnostníka. Za války byl nuceně nasazen, po únoru 1948 nastoupil vojenskou službu u Pomocných technických praporů.

Adolf Burger

Narodil se v roce 1917 ve slovenské židovské rodině. Přežil Osvětim a v Sachsenhausenu se podílel na „největší padělatelské akci v dějinách“.

Albert Antonín Černý

Komunistický režim mu znemožnil studium herectví, odsoudil okupaci republiky a podepsal Chartu 77. Pomáhal vydávat samizdat a za zapojení do činnosti VONSu dostal nepodmíněný trest 3,5 roku vězení.

Lidmila Daňková

Narodila se roku 1923. V roce 1938 začala studovat na gymnáziu v Roudnici nad Labem. V roce 1942 byla celá její třída smyšleně obviněna z organizování atentátu na ředitele školy, všichni studenti byli internováni v terezínské Malé pevnosti.

Jan Dorúšek

V roce 1938 se rozhodl odejít se svým přítelem Jozefem Gabčíkem do zahraničí, aby mohli bojovat proti nacismu. Podílel se na obraně Francie, byl však zajat. Po atentátu na Heydricha byl zadržen znovu.

Jana Dubová

Výtvarnice. Narozena roku 1926. Coby Židovka prošla Terezínem a Osvětimí, z celé rodiny přežily pouze ona a sestra.

Václav Dušek

Narozen roku 1923, člen odbojové skupiny Václavík, účastník pochodu studentů na Pražský hrad v únoru 1948, rok poté se neúspěšně pokusil o imigraci do západního Německa.

Dagmar Evaldová

Její otec byl za 2. sv. války zapojen do odbojové organizace Jindra, za což byl popraven. Sama byla totálně nasazena a po válce pomáhala obnovovat Sokol.

Jiří Fabinger

Narodil se roku 1930, kvůli svému členství v Sokolu a dalších organizacích dostal doživotní zákaz studia na vysoké škole. V 60. letech se stal sportovním redaktorem, ale po roce 1968 mu zakázali veškerou novinářskou činnost.

František Fajtl

Letec. Narodil se roku 1912. Bojoval ve Francii, létal v rámci Britského královského letectva, po roce 1948 perzekvován komunistickým režimem.

Leopold Färber

Narozen 1928, skaut, protinacistický a protikomunistický odbojář, politický vězeň 50. let.

Marek Franěk

Narozen roku 1956, muzikolog, varhaník a psycholog, působil na Akademii věd. V rámci vojenské služby byl nasazen do Akce Krkonoše 1980.

Imrich Gablech

Vojenský pilot Imrich Gablech prožil několik válečných let v sovětském gulagu, po propuštění bojoval za Československo ve Velké Británii. Je držitelem četných vojenských vyznamenání.

Andrej Gjurič

Narozen roku 1938, syn popraveného protinacistického odbojáře a synovec vězeňkyně komunismu Růženky Vackové. Aktivní člen KANu, po roce 1989 zvolen za Občanské Fórum poslancem České národní rady.

Jan Haluza

Nadaný sportovec, po únoru 1948 zatčen, odsouzen k šesti letům těžkého žaláře, mučen ve vězení, mimo jiné obviněn z členství ve skupině Milady Horákové.

Josef Hasinec

Narodil se v roce 1927 na Podkarpatské Rusi. Veterán z východní fronty, poté funkcionář Československé armády. V roce 1968 veřejně vystoupil v rozhlase proti okupaci, následoval vyhazov z KSČ i z armády.

Jindřich Hašek

Narodil se roku 1934. Coby syn kulaka musel opustit střední školu a spolu s dalšími dětmi z perzekvovaných selských rodin pracovat na státním statku v pohraničí. Po roce 1989 se ujal rodinného hospodářství.

Miluška Havlůjová

Narozena roku 1929. Politická vězeňkyně 50. let, odloučena od svého malého syna. Po roce 1989 starostkou obce Rudná u Prahy.

Alois Hiernich

Sudetský Němec z Rychlebských hor, jeho rodina vyjmuta z odsunu kvůli nepostradatelnosti.

Ondřej Hoch

Bývalý agent československé rozvědky a politický vězeň.

Eduard Hones

Narozen roku 1937 do německé rodiny, svědek odsunu Němců ze Šumavy.

Jiří Hovorka

Narozen v roce 1930, po únorovém převratu aktivně vystupoval proti komunistickému režimu. Zatčen, krátce po propuštění povolán na vojnu k Pomocným technickým praporům (PTP).

Vladimíra Hradecká

Narodila se roku 1949, studovala na Filozofické fakultě UK archivnictví a posléze pracovala ve Státním oblastním archivu. Jejím partnerem byl Jan Frolík, čímž se dostala do hledáčku StB.

Tomáš Hradílek

Signatář Charty 77, byl jedním z mluvčích za Severomoravský kraj, aktivně vystupoval proti komunistickému režimu. Byl jedním ze zakladatelů OF a také poslancem Federálního shromáždění.

Božena Húšťová

Narozena roku 1929, svědkyně nacistického řádění v několika obcích v okolí Vizovic na sklonku druhé světové války. Ve vypálené Ploštině zahynul její bratr.

Antonín Huvar

Katolický kněz, politický vězeň v 50. letech, skaut.

Anna Hyndráková

Narozena roku 1928, židovského původu. Prošla Terezínem, Osvětimí, z celé rodiny přežila válku jako jediná.

Silvestra Chnápková

Narozena v roce 1954 v protikomunisticky smýšlející rodině. Postupně se stala členkou undergroundové komunity, tzv. „ostrůvků svobody“, signatářka Charty 77.

Ludmila Chytilová

Narozena roku 1911. Sokolka, kvůli své neochotě vstoupit do komunistické strany byla v roce 1948 vyhozena ze zaměstnání.

Dobromila Janáková

Volyňská Češka, která byla svědkem hromadných židovských poprav a po válce se v rámci repatriace vrátila do Československa.

Ivana Janů

Narodila se roku 1946 do selské rodiny. V 50. letech rodina perzekvována.

Luboš Jednorožec

Narozen roku 1925. Odsouzen komunistickým režimem na 10 let, podařilo se mu utéci a 9 měsíců skrývat. Znovu zatčen při pokusu o nelegální přechod hranic. Úspěšně emigroval v roce 1968.

Josef Jehlík

Pamětník kolektivizace venkova, který byl později vystěhován s celou rodinou do pohraničí.

Helena Kašperová

Kvůli rodinnému původu ji dlouho nechtěli přijmout na žurnalistiku. Během normalizace pracovala mimo jiné v divadle Semafor jako sekretářka.

Michal Klasa

Československý reprezentant v silniční a dráhové cyklistice.

Josef Klesa

Narodil se 10. března 1921 v Chebu. Od roku 1942 byl totálně nasazen v Německu. Většinu svého profesního života prožil ve věznici Plzeň-Bory.

Ludmila Klukanová

Narodila se roku 1936 jako první ze tří dcer do selské rodiny v obci Lipník na Vysočině. Rodina v 50. letech dlouho odmítala vstoupit do JZD. Zážitky z období zániku selského stavu reflektuje ve své literární tvorbě.

Vlasta Kočí

Otec Vlasty Kočí byl členem odbojové skupiny Lenka-jih, která působila na Vysočině. Rodina ukrývala člověka hledaného gestapem.

Pavel Kohout

Narozen roku 1928, básník a dramatik. Ve 40. a 50. letech nadšený veřejný zastánce komunistického režimu. Zlomovým okamžikem rozchodu s režimem pro něj byla okupace v roce 1968. Spoluautor a signatář Charty 77, v roce 1979 odchází do nucené emigrace.

Jiří Kolda

Narodil se roku 1942, během okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byl postřelen sovětským vojákem a utrpěl těžká zranění, s jejichž následky se potýká dodnes.

Felix Kolmer

Přeživší holocaustu, který prošel ghettem Terezín, tábory Osvětim a Friedland. Stal se průkopníkem v oboru akustiky a dodnes se věnuje procesu odškodňování obětí šoa.

Martin Komárek

Narozen v roce 1961, během normalizace se účastnil bytových seminářů. Vstoupil do KSČ, vystudoval marxisticko – leninskou filosofii a politickou ekonomii. Byl redaktorem deníku Mladá fronta.

Vasil Korol

Narozen roku 1922 na Podkarpatské Rusi. Vězeň gulagu, veterán z východní fronty, za války přišel o ruku.

Lýdia Kovářová

Pochází z Nízkých Tater, během 2. sv. války její rodina pomáhala partyzánům na slovenském území, za což rodina dostala vyznamenání.

Václav Kříž

Narodil se roku 1925, po únoru 1948 se pokusil o útěk – byl však chycen, při výsleších brutálně týrán a až do roku 1960 vězněn.

Zdeněk Kukal

Byl svědkem nočních prohlídek za heydrichiády i Pražského povstání. Po absolvování studia geologie pracoval v Ústředním geologickém ústavu a hostoval na univerzitách na Středním východě.

Ivan Kvasnička

Narodil se roku 1925, stal se účastníkem Pražského povstání i svědkem divokého odsunu Němců.

Vladek Lacina

Narodil se roku 1949, jeho rodiče byli perzekvováni za 2. sv. války i během komunistického režimu. Během své sportovní kariéry odmítal doping a negativně vnímal neúčast československé výpravy na LOH v roce 1984.

Josef Lesák

Narozen v roce 1920. Politik, vůdce studentů, kteří bojovali za zachování demokracie v Československu v roce 1948, poté komunistickým režimem perzekvován.

Jan Lorenz

Narozen roku 1924, za druhé světové války protinacistický odbojář. V roce 1950 se rozhodl z komunistického Československa emigrovat.

Vladimír Maděra

Narozen roku 1917. Po okupaci Československa Německem se zapojil do odbojové činnosti, v roce 1940 z protektorátu uprchl. Dostal se do Anglie, kde ve výcvikovém středisku parašutistů připravoval výsadkáře na seskok.

Sergej Magid

Narozen roku 1947 v Sovětském svazu v Sankt Petěrburku (tehdy Leningrad). Sloužil na vojně v době okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Později se oženil s Češkou a od roku 1990 žije v Praze.

Václav Malý

Narozen v roce 1950, katolický kněz, signatář Charty 77, v listopadu 1989 mluvčí Občanského fóra a moderátor manifestací, od roku 1997 světící biskup pražský.

Jan Mastný

Rodiče a bratři zatčeni jako kulaci za nedovolené držení zbraní a on sám byl odsouzen ke třem letům vězení a propadnutí veškerého majetku za pobuřování proti republice – poslech západního rozhlasu.

Michal Matzenauer

Básník a výtvarník, který se narodil roku 1947, byl očitým svědkem okupace vojsky Varšavské smlouvy v centru Prahy. Podepsal Chartu 77 a stýkal se s disidenty.

Augustin Merta

Narodil se roku 1916. Za války se podílel na odbojové činnosti v rámci Obrany národa, roku 1942 musel z protektorátu uprchnout. Oklikami se dostal do Velké Británie, podílel se na obléhání Dunkerque. Po roce 1948 perzekvován.

Libuše Nachtmannová

Narodila se v roce 1919. Protinacistická odbojářka, vězeňkyně koncentračního tábora Ravensbrück.

Pavel Oliva

Pavel Oliva se narodil jako Pavel Ohrenstein v roce 1923. V roce 1941 byl poslán do Terezína, v prosinci 1943 do Osvětimi. Přežil a stal se jedním z nejznámějších českých odborníků na starověké dějiny.

Karel Páral

Narozen 1921, za války nuceně nasazen. V roce 1949 zatčen za pomoc sestře s přechodem hranic, odsouzen na 16 let, z nichž si odseděl 11.

Milan Píka

Byly to nejstrašnější okamžiky v mém životě, ale později mi dávaly duševní sílu, vzpomínal Milan Píka na poslední setkání se svým otcem Heliodorem Píkou před jeho popravou.

Jiří Pilka

Narodil se roku 1930, za 2. sv. války se zapojil do protinacistického odboje. Po válce se stal skautem a později i členem sdružení mládeže Kruh, kolem osoby Dr. Pavla Křivského. V 50. letech byl odsouzen za protistátní činnost a vězněn půl roku.

Radovan Procházka

Během 2. sv. války se zapojil do odboje, v 50. letech byl vězněn v pracovních táborech na Jáchymovsku a Příbramsku. Na svobodu se dostal až v roce 1964.

Otakar Rambousek

Narodil se v roce 1923. Za války byl totálně nasazen v Německu, poté se účastnil aktivit českého odboje. Po roce 1948 fungoval jako agent-chodec, byl však zatčen a v komunistických kriminálech si odseděl čtrnáct let. Stál u zrodu K 231.

Roman Rentka

Narodil se roku 1924. Za války bojoval po boku francouzských partyzánů a také jako palubní střelec u 311. bombardovací peruti.

Eva Roubíčková

Narozena roku 1921 v německy mluvící židovské rodině. V letech 1941–1944 vězněna v Terezíně.

Jan Sedláček

Narodil se roku 1931, byl svědkem kolektivizace rodinného hospodářství a jeho rodina byla nucena hospodařit na neúrodném území. Od 60. let pomáhal ukrývat a rozšiřovat náboženskou literaturu.

Tomáš Sedláček

Narozen roku 1918, veterán ze západní i východní fronty, po roce 1948 perzekvován komunistickým režimem, devět let vězněn ve Valdicích, na Mírově, v Leopoldově, na Bytízu.

Bedřich Seliger

Narozen roku 1920 v židovské rodině. Krátce po vypuknutí války internován v koncentračním táboře Nisko, uprchl do Sovětského svazu. V roce 1942 stál v Buzuluku u vzniku československé vojenské jednotky a prošel všemi bojovými operacemi, na kterých se podílela.

Anna Magdalena Schwarzová

Narozena 1921 v židovské rodině, konvertovala ke katolictví. Válku prožila v Terezíně, v roce 1953 odsouzena za protistátní náboženskou činnost. Angažovala se v Chartě 77 a VONSu.

Josef P. Skala

Narozen v roce 1941. Lékař a divadelník, koncem srpna 1968 emigroval do Švédska a potom do Kanady.

Věra Sosnarová

Narozena roku 1931. Československá občanka, která byla unesena do SSSR a vězněna v gulagu.

František Straka

Narodil se roku 1950, otec byl protinacistický odbojář a jeho rodina se stala obětí kolektivizace. Během studií na Matfyzu byl svědkem studentské stávky v roce 1968 a zúčastnil se pohřbu Jana Palacha.

Václav Straka

Narozen roku 1914. Za války působil jako redaktor Našich novin, československého vojenského periodika.

Oldřich Stránský

Oldřich Stránský se narodil roku 1921. Je židovského původu a je také jediný, kdo válku z jeho rodiny přežil. Prošel tábory Lípa u Havlíčkova Brodu, Terezín, Osvětim a Sachsenhausen.

Jan Šanovec

Narozen v roce 1916. Před válkou voják z povolání, veterán ze Středního východu a ze západní fronty. Po válce ho zasáhly represe ze strany komunistického režimu.

Věněk Šilhán

Ekonom, politik, narozen 1927. Po válce kariéra komunistického funkcionáře, v roce 1968 představitel reformního křídla KSČ. Za normalizace zbaven všech funkcí a perzekvován, signatář Charty 77, v roce 1989 zakládal Občanské fórum.

Antonín Špaček

Narozen v roce 1917, zemřel roku 2007. Voják československé armády, po okupaci Československa se nejprve zapojil do odbojové činnosti, poté odešel do zahraničí. Zúčastnil se invaze v Normandii, po návratu do vlasti byl perzekvován komunistickým režimem.

Vladimír Šuman

Narodil se roku 1936, kvůli špatnému kádrovému profilu si nemohl vybrat obor studia. Zapojil se do Klubu angažovaných nestraníků a je jedním ze spoluzakladatelů Kladivadla.

Jiřina Tvrdíková

Narodila se roku 1923 na Podkarpatské Rusi. Odešla do SSSR, byla zajata a uvězněna v gulagu. Roku 1942 vstoupila do československé zahraniční armády a jako zdravotnice s ní prošla mnohými boji na východní frontě.

Rostislav Valušek

Narozen roku 1946. Farář Církve československé husitské, po roce 1968 krátce v emigraci, disident, vydavatel samizdatu.

Pavel Vranský

Jako příslušník československého vojska se za II. světové války zúčastnil bojů na Blízkém východě a později se přihlásil k americkému protiponorkovému letectvu.

Jiří Vrba

Syn kulaka, záhy po únoru 1948 proti němu bylo vedeno trestní řízení. Byl vyslýchán též roku 1953 v souvislosti se stíháním spolužáka Václava Švédy, člena odbojové skupiny bratří Mašínů.

František Zahrádka

Narozen 1930, skaut, protikomunistický odbojář, politický vězeň 50. let. Převáděl uprchlíky přes hranice, následně byl zatčen a v letech 1949–1962 vězněn, spoluzakladatel Muzea třetího odboje a Památníku obětem komunismu Vojna u Příbrami.

Olbram Zoubek

Narozen roku 1926. Sochař, roku 1969 sejmul posmrtnou masku Janu Palachovi, vytvořil i jeho pomník.

Zdeněk Žemlička

Narozen roku 1908 v Pelhřimově, právník, po roce 1948 byl vyakčněn od soudu, po dvou letech ale práci v oboru našel.