Narozen roku 1947 v Sovětském svazu v Sankt Petěrburku (tehdy Leningrad). Sloužil na vojně v době okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Později se oženil s Češkou a od roku 1990 žije v Praze.

Sergej Magid se narodil 20. června 1947 v ruském Sankt Petěrburgu (tehdejším Leningradě) do vzdělané, původem židovské rodiny. V době mírné liberalizace poměrů v Sovětském svazu v polovině 60. let studoval angličtinu a vyznával západní kulturu. Vysokou školu tehdy nedostudoval a byl odveden do sovětské armády. V jejích řadách se zúčastnil i okupace Československa v srpnu roku 1968. Vojáci byli v armádě odříznuti od jakýchkoli informací, a tak byli i ti nejvzdělanější leckdy náchylní věřit propagandě o kontrarevoluci v Československu. Na školení se tak vojáci třeba doslechli, že jedou bránit bratrský národ před obsazením německou armádou. Realita však byla zcela odlišná. Vojáci žádnou kontrarevoluci nezaznamenali. Pro ruské vojáky (a tím více třeba pro vojáky z asijských částí SSSR) bylo navíc obtížně pochopitelné, proč se Češi a Slováci nepostavili proti okupantům se zbraní v ruce. Sergej Magid strávil v okupovaném Československu čtyři měsíce, poté se s jednotkou vrátil zpět do Sovětského svazu. Československo se mu však stalo osudným – oženil se s Češkou, dcerou bývalého politického vězně Václava Vaška. Po roce 1990 rodina přesídlila do Čech. Dnes žije v Praze-Bubenči. Věnuje se literární činnosti, publikuje v Rusku, Izraeli a dalších zemích.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy

Zachraňte bratrské Československo!

Vpád vojsk Varšavské smlouvy | Archiv Paměti národa

Před invazí absolvovali vojáci politické školení, kde jim sdělili, že Československo je ohroženo útokem západoněmecké armády…

Vpád vojsk Varšavské smlouvy

Sovětští vojáci vůbec nevěděli, do čeho jdou

Vpád vojsk Varšavské smlouvy | Archiv Paměti národa

Vojáci měli o tom, co je čeká v Československu, značně zkreslené představy.

Pražské jaro

Pražské jaro bylo infantilní

Pražské jaro | Archiv Paměti národa

Sergej Magid si váží obrodného hnutí v Československu, zpětně si však uvědomuje, že očekávání, „že to tak Brežněv nechá“, bylo naivní.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy

Nevítaní Sověti

Vpád vojsk Varšavské smlouvy | Archiv Paměti národa

Když v týdnech po okupaci přijel do města, kde sídlila sovětská posádka, vlak s civilními sovětskými zaměstnankyněmi armády, čeští studenti se jim během jejich výstupu z vlaku na nádraží postavili na odpor způsobem, který byl pro Sergeje Magida i ostatní vojáky těžko pochopitelný.