Narozen v roce 1950, katolický kněz, signatář Charty 77, v listopadu 1989 mluvčí Občanského fóra a moderátor manifestací, od roku 1997 světící biskup pražský.

Václav Malý se narodil 21. září 1950 v Praze. Ve svých devatenácti letech vstoupil do litoměřického semináře a začal studovat tamní bohosloveckou fakultu. Kvůli kritice kolaborantského hnutí Pacem in Terris mu hrozilo, že nebude po sedmi letech studia vůbec vysvěcen na kněze. Díky zásahu kardinála Tomáška se ale v roce 1976 nakonec knězem stal. Roku 1977 se v druhé vlně podepisování Charty 77 Václav Malý zařadil také mezi její signatáře, i při vědomí, že ho podpis bude pravděpodobně stát státní souhlas nutný k vykonávání duchovního povolání. A vskutku, jako kněz mohl veřejně sloužit pouze necelé dva roky na farnostech ve Vlašimi a Plzni, než mu byl souhlas odebrán. V roce 1979 se angažoval ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Kvůli své práci pro výbor byl Václav Malý už téhož roku zatčen a strávil ve vězení celkem sedm měsíců, vyšetřován byl kvůli podezření z podvracení republiky. Po propuštění nesměl samozřejmě i nadále veřejně vykonávat kněžskou službu a stal se topičem. Jako kněz ovšem tajně působil, navštěvoval věřící, sloužil mše a všemožně pomáhal mimopražským disidentům. Do listopadových událostí se zapojil především jako moderátor nejrůznějších setkání a mluvčí Občanského fóra. Moderoval též masové protikomunistické demonstrace – nejprve z balkonu Melantrichu na Václavském náměstí, poté na Letenské pláni. Na rozdíl od jiných čelných představitelů sametové revoluce Václav Malý nezamířil do politiky, ale během roku 1990 se vrátil k veřejné duchovní činnosti. V roce 1996 se stal kanovníkem pražské metropolitní kapituly a téhož roku byl povolán i na biskupský stolec jako světící biskup pražský. Byl konsekrován v listopadu 1997. Jako své biskupské motto si zvolil slova „pokora a pravda“.

Charta 77

Charta uvolňuje atmosféru

Charta 77 | Archiv Paměti národa

Václav Malý přijal vznik Charty 77 jako veliké osvobození, protože to byl pro něj podnět, jak najít podobu jasného vyjádření nesouhlasu s tehdejším systémem.

Pád komunistického režimu

Na Letné v listopadu 1989

Pád komunistického režimu | Archiv Paměti národa

Dne 25. listopadu před statisícovým shromážděním na Letenské pláni vystoupili příslušníci pohotovostního pluku, aby se omluvili za brutální zásah proti studentům 17. listopadu na Národní třídě. Ve vypjaté chvíli odříkal moderátor shromáždění Václav Malý otčenáš…

Charta 77

Podepsat Chartu a nést riziko

Charta 77 | Archiv Paměti národa

Od podpisu Charty 77 přátelé Václava Malého spíše odrazovali. Uvědomovali si, že kvůli tomu může přijít o státní souhlas pro výkon duchovní služby.