V 80. letech se prohlubovala ekonomická i společenská stagnace v socialistických zemích. Ani Československo nebylo výjimkou.

Impulz ke změnám tentokrát překvapivě přišel ze Sovětského svazu, kde se roku 1985 ujal vedení KSSS reformně naladěný Michail Gorbačov. Hesla odzbrojení, perestrojka a glasnosť se stala podnětem k určitému uvolnění ve východním bloku. Zatímco se ale např. v Polsku a Maďarsku stále otevřeněji diskutovalo o nutnosti změn, v Československu převládala snaha uhájit dosavadní neostalinistický kurz. V roce 1987 však muselo i československé vedení po návštěvě M. Gorbačova v Praze přijít s vlastním programem tzv. socialistické přestavby. Ten připouštěl jisté změny pouze v řízení hospodářství, ale nikoliv v politické rovině. Do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ byl zvolen M. Jakeš, jehož osobnost se stala symbolem upadajícího komunistického režimu.

Československá společnost se však zvolna začínala probouzet. Tisíce lidí se od roku 1988 účastnily protirežimních demonstrací, které byly většinou policií brutálně rozháněny, jejich organizátoři zatýkáni. Když pak počátkem listopadu 1989 padla berlínská zeď coby symbol rozdělení Evropy, bylo zjevné, že se změna nevyhne ani Československu. Následovalo násilné rozehnání pokojné studentské demonstrace 17. listopadu, stávka studentů a umělců, vznik Občanského fóra. Pražské Václavské náměstí každý den zaplnily desetitisíce demonstrantů, protesty se postupně rozšířily do celé země.

Paralyzovaná komunistická moc a její bezpečnostní aparát již nebyly schopny čelit tak masivním protestům. V pátek 24. listopadu odstoupilo vedení komunistické strany, o víkendu se pak na Letenské pláni sešla dosud nejpočetnější statisícová demonstrace. Ke generální stávce 27. listopadu se již připojila většina veřejnosti. Brzy nato federální shromáždění zrušilo článek ústavy o vedoucí úloze KSČ, v prosinci pak byla zvolena nová federální vláda národního porozumění v čele s M. Čalfou a s převahou nekomunistů. Nenásilné svržení komunismu, pro které se vžilo označení sametová revoluce, bylo završeno 29. prosince 1989 zvolením neformálního vůdce opozice Václava Havla československým prezidentem.

Toman Brod

Wartburgy zaplavují Prahu

Toman Brod | Archiv Paměti národa

Na podzim 1989 se hroutil komunistický režim v celé východní Evropě. Toman Brod vzpomíná na Němce z NDR, kteří v Praze obléhali velvyslanectví západního Německa.

Olbram Zoubek

Očekávání od roku 1989

Olbram Zoubek | Archiv Paměti národa

Sametovou revoluci roku 1989 Olbram Zoubek přivítal, uvědomuje si ale, že od tehdejších změn si sliboval příliš.

Rostislav Valušek

Sounáležitost po okupaci bohužel nebyla na věky

Rostislav Valušek | Archiv Paměti národa

Jak v roce 1968, tak v roce 1989 se podle Rostislava Valuška dokázal národ sjednotit, nemělo to však dlouhého trvání

Václav Malý

Na Letné v listopadu 1989

Václav Malý | Archiv Paměti národa

Dne 25. listopadu před statisícovým shromážděním na Letenské pláni vystoupili příslušníci pohotovostního pluku, aby se omluvili za brutální zásah proti studentům 17. listopadu na Národní třídě. Ve vypjaté chvíli odříkal moderátor shromáždění Václav Malý otčenáš…

Václav Malý na Václavském náměstí

Archiv Československého rozhlasu | 20. 11. 1989

Požadavky demokratické opozice Václavské náměstí 20.listopadu 1989 Václav Malý.

Rozhlasové noviny 17. 11. 1989

Archiv Československého rozhlasu | 17. 11. 1989

Rozhlasové noviny ze 17. listopadu 1989. Ukázka zpráv, které zachycují „oficiální dění“ celého dne. Jedná se o typickou ukázku cenzury a překrucování informací. Dozvíte se mnohé o projevech straníků na oficiálních shromážděních k padesátému výročí brutálního nacistického zásahu proti studentům v listopadu 1939 a podíváme se také mezi „chlapce a děvčata se svíčkami“ na Národní třídě, kteří se přišli poklonit památce Jana Opletala. Jen na závěr je upozornění, že někteří lidé se snaží svátek zneužít k protisocialistickým provokacím“.

Ať žije svobodné Československo!

Archiv Československého rozhlasu | 24. 11. 1989

Ať žije svobodné Československo. Publicista Jiří Černý oznamuje zhruba v půl osmé večer 24. 11. 1989, že generální tajemník KSČ Miloš Jakeš a ostatní členové předsednictva i sekretariátu KSČ dávají k dispozici své funkce.

Příběhy z listopadu 1989 I.

Příběhy z listopadu 1989 II.