Narozen roku 1929, židovského původu. Vězněn v Terezíně, Osvětimi, Gross-Rosenu, z rodiny přežil válku pouze on. V letech 1959–1965 registrován jako spolupracovník StB, v 70. letech chartista, disident a odpůrce režimu.

Toman Brod se narodil roku 1929 v Praze v židovské rodině. V červenci 1942 byl s bratrem a maminkou deportován do Terezína. V prosinci 1943 byli všichni tři zařazeni do transportu, který směřoval do Osvětimi. V tzv. dětském táboře v bloku B2b Brod přežil až do června roku 1944, kdy se štěstím prošel Mengeleho selekcí a byl přemístěn do mužské části tábora. V říjnu 1944 prošel další selekcí a dostal se na práci do říše, do pracovního tábora Gross-Rosen, kde však byly ještě horší podmínky než v mužském táboře v Osvětimi. Bratr a maminka holocaust nepřežili. Po osvobození prodělal tyfus a po návratu do Prahy tuberkulózu. Po válce Toman Brod vstoupil do KSČ. K jeho složitému osudu patří i skutečnost, že je registrován jako spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti v letech 1959-1965. Na rozdíl od jiných Brod svou minulost nezlehčuje ani nezapírá. Koncem 60. let našel sílu se totalitnímu režimu vzepřít a byl vyhozen ze zaměstnání i z KSČ. Živil se jako čerpač vody a taxíkář, podepsal Chartu 77. Patří k významným českým historikům, vydal knihu vzpomínek pod názvem „Ještě že člověk neví, co ho čeká“.

Holokaust

Jedeme do Terezína!

Holokaust | Archiv Paměti národa

Toman Brod odjel s matkou a bratrem v roce 1942 do Terezína. Jako malý kluk si při nástupu do vlaku tehdy ještě neuvědomoval, jak tragická tato cesta bude.

Pád komunistického režimu

Wartburgy zaplavují Prahu

Pád komunistického režimu | Archiv Paměti národa

Na podzim 1989 se hroutil komunistický režim v celé východní Evropě. Toman Brod vzpomíná na Němce z NDR, kteří v Praze obléhali velvyslanectví západního Německa.

Holokaust

Procházkovým tempem do plynových komor

Holokaust | Archiv Paměti národa

Toman Brod přežil vyhlazovací tábor Osvětim a může o něm podat svědectví. Vypráví, jaké to bylo, když do Osvětimi přijely transporty, a že lidé, kteří šli vstříc své smrti v plynových komorách, netušili nic o svém hrozném osudu.

Příběh Tomana Broda I

Příběh Tomana Broda II