Narozen roku 1942. Tíhl k divadlu, po vpádu vojsk Varšavské smlouvy nastudoval s přáteli hru Syn pluku, která okupaci odsuzovala. Politický vězeň, chartista, nucený emigrant do Vídně.

Ivan Binar se narodil 25. 6. 1942 v Boskovicích. Po únoru 1948 byl jeho otec vyhozen ze zaměstnání jako „maloburžoazní živel“. Rodina se odstěhovala do Opavy, kde Ivan Binar studoval až do maturity. V roce 1963 promoval na Pedagogickém institutu v Ostravě v oboru čeština, dějepis a výtvarná výchova. Během studií na vysoké škole byl aktivní v ostravském divadle Pod okapem, jehož některé členy znal již z dětství. V roce 1968 se stal redaktorem časopisu Tramp. Spolu se svými přáteli z rozpadlého divadla Pod okapem založil v té době divadlo Waterloo, kde hráli divadelní hru Syn pluku na námět knihy Valentina Katajeva. V roce 1971 byl Binar zatčen a vzat do vyšetřovací vazby. Propuštěn byl ještě téhož roku, avšak záhy byl odsouzen ke 12 měsícům nepodmíněně za pobuřování. Po propuštění z vězení se živil dělnickými profesemi. Stýkal se s přáteli, s nimiž se poznal ve vězení, psal, publikoval v Petlici. V lednu 1977 podepsal Chartu 77. Po jejím podpisu dostal dvě možnosti: buď spolupráce s StB, anebo odchod do emigrace. Rozhodl se emigrovat. V květnu 1977 odešel s manželkou a dětmi do Rakouska. Usadil se ve Vídni, kde zpočátku pracoval jako restaurátor porcelánu a navázal spolupráci s Rádiem Svobodná Evropa. V současnosti žije s manželkou v Praze a píše knihy.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy

Syn pluku

Vpád vojsk Varšavské smlouvy | Archiv Paměti národa

V reakci na okupaci adaptovali v divadle Pod okapem knihu Syn pluku Valentina Petroviče Katajeva.

Pražské jaro

Tvůrčí doba

Pražské jaro | Archiv Paměti národa

Ivan Binar vypráví o divadle Pod okapem.