Narozena v roce 1916, sestra řádu sv. Karla Boromejského. V 50. letech na ni dopadla perzekuce církví.

Sestra Edigna Terezie Bílková se narodila v roce 1916. Do kongregace sv. Karla Boromejského vstoupila jako novicka v roce 1938, věčné sliby složila po válce. Nedlouho poté však byly komunistickým režimem zlikvidovány mužské řeholní řády a po nich měly přijít na řadu také řády ženské. Argumentem byla potřeba zvýšit počet pracovníků v průmyslu. Sestra Edigna věděla o tom, že v domech boromejek (jak v Praze pod Petřínem, tak později v Prachaticích) jsou ukrýváni katoličtí kněží, kteří by jinak byli vystaveni perzekuci. To se jí stalo osudným. Když byl jeden z ukrývaných kněží, pater Janča, dopaden, o pár měsíců později ho následovaly i řádové sestry, Edigna mezi nimi. Prodělala devítiměsíční samovazbu v Českých Budějovicích, kvůli těžkému onemocnění tam málem přišla o život. Pak byla v září 1953 odsouzena k šesti letům odnětí svobody. Věznici v Pardubicích opustila po roce (vazba byla započítána do výkonu trestu), kdy jí byl trest v obnoveném řízení snížen. Dlouhá léta po opuštění kriminálu žila sestra Edigna v Určicích u Prostějova, kde pečovala znovu jako řádová sestra o staré lidi.

Politické procesy a političtí vězni

„Jemný“ výslech

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

Sestra Edigna vypráví, jak probíhá výslech. „Tak dlouho to s vámi dělají, až vám vypoví nervy a vše vyklopíte. Uvědomíte si, že chcete žít.“

Jeptišky v boji proti komunistům