Narodil se roku 1932, byl svědkem konce 2. sv. války i pozdějšího znárodnění rodinného majetku. Stal se ilustrátorem, malířem a grafikem, proslavil se zejména svými ex libris.

Grafik, malíř a ilustrátor Karel Beneš se narodil ve Vlčnově 1. května 1932. Za války sledoval německé vojáky cvičící poblíž rodné obce a později, jako student gymnázia v Uherském Brodě, letadla spojeneckých vojsk mířící nad Německo. Noci konce války přečkával s rodinou ve sklepě, viděl, jak Němci odcházeli a střídala je osvobozenecká vojska 2. ukrajinského frontu, vedená maršálem Malinovským. V roce 1947 přestoupil z kvarty na Vyšší školu uměleckou v Jablonci nad Nisou, obor sklo. Výrazně ho však bavilo kreslení a díky podpoře místních profesorů měl příležitost se kresbě věnovat a připravit se na přijímací zkoušky na pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Během studií se věnoval litografickému zpracování motivů z rodné Moravy, vlčnovské svatbě i Jízdě králů, studia završil ilustracemi k vojenským písním. V osmdesátých letech se celosvětově proslavil svými ex libris. Hojně se věnoval knižním ilustracím, za knihu Zlaté slunce, bílý den od Josefa Václava Sládka získal v roce 1996 Zlatou stuhu, ocenění v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež. Se svou manželkou, malířkou Danielou Benešovou-Hahnovou, žije v Praze.

Znárodnění otcova majetku