Spisovatel a vězeň komunistického režimu, roku 1969 emigroval na západ.

Jan Beneš se narodil 26. března 1936 v Praze v rodině architekta a legionáře. Otec se za války zapojil do odboje. Jan Beneš prožil závěr války i nástup komunistů v Praze. Studoval gymnázium a UMPRUM, po únoru 1948 byla rodina vyhozena z bydliště a otec z práce na ministerstvu obrany. Na vojně byl Jan Beneš vězněn za nedovolené ozbrojování. V roce 1963 poprvé publikoval. Za spolupráci s Tigridovým Svědectvím se v letech 1966-1968 ocitl ve vězení podruhé. Roku 1969 emigroval do Francie a pak do USA. Zprvu vykonával pomocné a dělnické práce, učil se anglicky, později pracoval jako vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Harvardovy univerzity a na vojenské jazykové škole v Monterey. Roku 1992 se natrvalo vrátil do vlasti, zaujímal nesmiřitelný postoj k totalitnímu režimu a jeho dědictví. Zemřel vlastní rukou 1. června 2007.

Poválečné dětství

Archiv Paměti národa

Jan Beneš vzpomíná, jak si jako kluci hráli s municí z války.

Únor 1948

Výběr závadných knih po únoru 1948

Únor 1948 | Archiv Paměti národa

Vzpomínka na odstraňování "závadných" knih z knihkupectví

Politické procesy a političtí vězni

Vězení

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

Jan Beneš byl vězněn za spolupráci na Tigridově Svědectví v letech 1966 - 1968. Od ledna 68 přišlo určité uvolnění, ale do té doby to bylo dost tvrdé.