Únor 1948 patří k nejdůležitějším mezníkům našich novodobých dějin. Komunistická strana se minimálně od konce války snažila vytvořit podmínky, jež by jí umožnily chopit se veškeré moci ve státě.

Postupně se jí podařilo obsadit všechna důležitá místa v bezpečnostním aparátu i armádě. Komunistům při jejich cestě k moci pomáhala i nálada, která panovala v tehdejší společnosti: obyvatelstvo unavené válkou jednak ztratilo svou obezřetnost, jednak bylo otevřenější levicovým názorům. Svou populistickou politikou a neustálým vyvoláváním sporů s jinými politickými stranami destabilizovala KSČ politickou situaci v Československu, kterou se počátkem roku 1948 podařilo zcela vyhrotit.

Vládní krize vyvrcholila 20. února 1948. Toho dne na protest proti personálním změnám ministra vnitra Noska v SNB podalo dvanáct nekomunistických ministrů do rukou prezidenta demisi. Následujícího dne komunisté svolali masovou demonstraci na Staroměstské náměstí a začali vytvářet tzv. Akční výbory Národní fronty, které postupně přebíraly řízení podniků či místní samosprávy. Promyšlenou součástí rostoucího napětí bylo také zformování a vyzbrojení Lidových milicí. 23. února ministerstvo vnitra omezilo činnost nekomunistických stran, začalo docházet k prvnímu zatýkání i domovním prohlídkám. Demokratické strany byly de facto paralyzovány a své naděje vložily do prezidenta Edvarda Beneše. Ten byl vystaven silnému nátlaku komunistů i zástupců dělnického hnutí a odborů. Jediným významnějším počinem na jeho podporu byla demonstrace asi 5 000 studentů, učitelů a novinářů, kterým se podařilo překonat odpor Lidových milicí a komunisty ovládaných bezpečnostních složek a dojít se svým průvodem až na Pražský hrad.

Prezident Beneš však 25. února 1948 demisi nekomunistických ministrů přijal a dal tím Gottwaldovi volnou ruku při sestavování nové vlády. Cesta k nastolení totalitního režimu tak byla otevřena. Komunisté neztráceli čas a nedlouho po únorovém puči začali perzekvovat své politické odpůrce.

Josef Lesák

Podpora Benešovi v kritických okamžicích

Josef Lesák | Archiv Paměti národa

Josef Lesák, poslanec a reprezentant národně socialistické mládeže, posílá telegram prezidentu Benešovi, kde mu vyjadřuje plnou podporu a dodává odvahu.

Josef Lesák

Studentská manifestace

Josef Lesák | Archiv Paměti národa

V únoru 1948 vedl Josef Lesák průvod studentů na Pražský hrad.

Augustin Merta

Nepřítel státu

Augustin Merta | Archiv Paměti národa

Už týden po únorovém puči byl Augustin Merta označen za nepřítele státu, bylo mu sebráno volební právo a přišel o práci.

František Zahrádka

Masaryka zabili

František Zahrádka | Archiv Paměti národa

František Zahrádka pochybuje o sebevraždě ministra zahraničí Jana Masaryka po únoru 1948.foto

Jan Lorenz

Kdo by věřil, co komunisté dokážou

Jan Lorenz | Archiv Paměti národa

Po válce byl Jan Lorenz v zahraničí. Popisuje, jak tam byl varován, že vývoj v Československu rozhodně nebude demokratický a aby domů nejezdil – takové prognózy se mu však zdály přehnané a nevěřil jim.

Jan Lorenz

Triky při volbách

Jan Lorenz | Archiv Paměti národa

Dne 30. května 1948 se konaly v Československu parlamentní volby. Jednotná kandidátka Národní fronty, na níž měli sedmdesátiprocentní převahu komunisté, v nich získala takřka 90 procent preferenčních hlasů. Jan Lorenz vzpomíná na průběh voleb – a na to, že volby zdaleka nebyly tak demokratické, jak komunisté tvrdili.

Jan Beneš

Výběr závadných knih po únoru 1948

Jan Beneš | Archiv Paměti národa

Vzpomínka na odstraňování "závadných" knih z knihkupectví

Karel Páral

Volby v květnu 1948

Karel Páral | Archiv Paměti národa

Karel Páral demonstrativně zvolil bílý lístek.

Lubomír Burdych

Situace před únorem

Lubomír Burdych | Archiv Paměti národa

Politická situace před únorovým pučem nebyla vůbec tak idylická, jak se to dnes někdy líčí.

Ludmila Chytilová

Nepodepsaná přihláška

Ludmila Chytilová | Archiv Paměti národa

Paní Chytilové zrušili pracovní poměr, protože odmítla podepsat přihlášku do komunistické strany.

Ludmila Chytilová

Zrušení Sokola po sletu 1948

Ludmila Chytilová | Archiv Paměti národa

Paní Ludmila popisuje, co se odehrávalo na župě po sletu 1948.

Václav Dušek

Studentský pochod na Hrad

Václav Dušek | Archiv Paměti národa

"Máte to prohraný, Beneš to podepsal" uslyšel Václav Dušek, když 25. února pochodoval se studenty na Hrad.

Zdeněk Žemlička

Zdeněk Žemlička - Když se kácí les

Zdeněk Žemlička | Archiv Paměti národa

Zdeněk Žemlička byl po únoru 1948 vyhozen od soudu.

Komunistická propaganda

Archiv Československého rozhlasu | únor 1978

Komunistická propaganda: Vzpomínka milicionáře na únor 1948

Projev Klementa Gottwalda

Archiv Československého rozhlasu | 25. 2. 1948

Tehdejší předseda vlády Klement Gottwald na Václavském náměstí před shromážděným davem „Právě se vracím z hradu“.

Vánoční projev prezidenta Antonín Zápotockého

Archiv Československého rozhlasu | 24. 12. 1952

Vánoční projev roku 1952 prezidenta Antonín Zápotockého

Únor 1948 jako překvapení