Narozen v roce 1920. Politik, vůdce studentů, kteří bojovali za zachování demokracie v Československu v roce 1948, poté komunistickým režimem perzekvován.

Josef Lesák se narodil roku 1920. Jeho otec byl aktivní národní socialista. Josef Lesák byl již od mládí veden k vlastenectví a navštěvoval Sokol. Dne 1. 9. 1939 začal učit na základních školách češtinu a němčinu, za války byl nasazen k vojenskému stavebnímu útvaru, tzv. Todtovy organizace v Pardubicích, a poté v Praze-Ruzyni. Květen roku 1945 strávil na barikádách na pražské Hanspaulce. V roce 1946 zastával vysoké funkce v organizacích národně socialistické mládeže, pořádal 1. poválečný majáles v Praze. Ve volbách 1946 se stal poslancem Ústavodárného národního shromáždění. V osudných dnech února 1948 zaslal telegram prezidentu Benešovi a koncem února vedl studenty na Pražský hrad. Následně byl akčním výborem nově ustavené Československé strany socialistické vyloučen z poslaneckého klubu ČSNS a vyhozen ze studií na Vysoké škole politické a sociální. Následovaly represe pro něho i jeho rodinu, nepodařený pokus o emigraci a další policejní šikana a zatčení. Byl poslán do Zemské donucovací pracovny v Pardubicích a 8. června 1949 zařazen do tábora nucených prací v Kladně na dole Zápotocký. Na dole pracoval i později. V 70. letech se účastnil setkání zbylých představitelů Československé strany národně socialistické, roku 1988 ilegálně založili Klub Milady Horákové. V roce 1990 se stal podruhé v životě poslancem. Zemřel 28. července 2009.

Mnichov a druhá republika

Mnichovské trauma

Mnichov a druhá republika | Archiv Paměti národa

Josef Lesák vzpomíná na mnichovskou konferenci a její důsledky – tenkrát viděl svého otce poprvé plakat. Pro člověka, který byl vychováván k vlastenectví a k lásce k meziválečnému Československu, byl Mnichov naprostá tragédie...

Povstání v závěru války a osvobození

Osvobození vlasti

Povstání v závěru války a osvobození | Archiv Paměti národa

Josef Lesák vypráví, jak čekali, že Prahu osvobodí Američané – a místo toho přijeli Rusové.

Únor 1948

Podpora Benešovi v kritických okamžicích

Únor 1948 | Archiv Paměti národa

Josef Lesák, poslanec a reprezentant národně socialistické mládeže, posílá telegram prezidentu Benešovi, kde mu vyjadřuje plnou podporu a dodává odvahu.

Únor 1948

Studentská manifestace

Únor 1948 | Archiv Paměti národa

V únoru 1948 vedl Josef Lesák průvod studentů na Pražský hrad.