Narozena roku 1911. Sokolka, kvůli své neochotě vstoupit do komunistické strany byla v roce 1948 vyhozena ze zaměstnání.

Ludmila Chytilová, rodným příjmením Barašíková, se narodila ještě v době rakousko-uherské monarchie, v roce 1911 v Přerově. Jako členka a později jedna z vedoucích Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se v Praze zúčastnila několika všesokolských sletů. Nejvíc jí ale utkvěl v paměti X. a XI. všesokolský slet. Oba se konaly v pohnutých letech 1938 a 1948, kdy Československu hrozilo ovládnutí politickými diktaturami. Stala se tak svědkem rozpuštění sokola jak za nacismu, tak za komunismu. Když se pak v roce 1948 odmítla podřídit a vstoupit do komunistické strany, dostala výpověď ze zaměstnání. Po obnovení sokola v roce 1990 se Ludmila Chytilová znovu zapojila do činovnické sokolské práce. Do roku 1993 byla místostarostkou Sokolské župy Středomoravské – Kratochvílovy a pak až do svých 98 let působila jako vedoucí odboru Věrné gardy Sokola Přerov. Za svou práci pro sokol obdržela mnoho sokolských vyznamenání a pamětních listů a také cenu města Přerova – Medaili Jana Ámose Komenského.

Únor 1948

Nepodepsaná přihláška

Únor 1948 | Archiv Paměti národa

Paní Chytilové zrušili pracovní poměr, protože odmítla podepsat přihlášku do komunistické strany.

Únor 1948

Zrušení Sokola po sletu 1948

Únor 1948 | Archiv Paměti národa

Paní Ludmila popisuje, co se odehrávalo na župě po sletu 1948.