Narozena v roce 1954 v protikomunisticky smýšlející rodině. Postupně se stala členkou undergroundové komunity, tzv. "ostrůvků svobody", signatářka Charty 77.

Silvestřina rodina často trpěla nedostatkem peněz a averze rodičů vůči komunistickému režimu ovlivňovala postoje pamětnice už od raného dětství. Během pobytu v Praze po nástupu do svého prvního zaměstnání se poprvé setkala s lidmi z undergroundu a začala s nimi jezdit do Nové Vísky u Chomutova, kde se postupně utvořila komuna stejně smýšlejících lidí. Tam se také zamilovala do Šímy, tedy Jaroslava Šimako Chnápka, svého budoucího manžela. Chnápek podepsal Chartu 77 hned v lednu 1977, pamětnice svůj podpis připojila o rok později. Po likvidaci undergroundové komunity v Nové Vísce Chnápkovi objevili přes inzerát mlýn v Osvračíně na Domažlicku. Pořádali tam koncerty, poslouchaly se novinky z undergroundu i vysílání Hlasu Ameriky či Svobodné Evropy. Většinou pak následovaly výslech a postihy, vazba či věznění. Mlýn jim byl nakonec  těsně před listopadem 1989 vyvlastněn.

Disidentská činnost

Osvračín

Disidentská činnost | Archiv Paměti národa

Chnápkovi koupili polorozbořený mlýn v Osvračíně, o který se je Státní bezpečnost postupně snažila připravit .

Disidentská činnost

Represe ze strany státu

Disidentská činnost | Archiv Paměti národa

Lidé, kteří nebyli konformní s režimem čelili neustálé šikaně ze strany státu.