Narozena roku 1928, židovského původu. Prošla Terezínem, Osvětimí, z celé rodiny přežila válku jako jediná.

Anna Hyndráková, rozená Kovanicová, se narodila v roce 1928 v židovské rodině. Stejně jako velká část ostatních Židů žijících v meziválečném Československu, také ona a její rodina byli plně asimilováni s českým prostředím, a proto pro ně vzrůstající antisemitismus a zaváděná protižidovská opatření představovaly velký šok. V roce 1942 byla Anna s rodiči transportována do Terezína. Tam na ně již čekala těhotná sestra Truda s manželem. V létě 1944 pokračovali Kovanicovi do Osvětimi. Jako jediné z celé rodiny se Anně podařilo projít selekcí, byla vybrána na práci. Spolu se dvěma kamarádkami utekla z pochodu smrti, dívky však byly po několika dnech dopadeny a znovu poslány do tábora Niesky a pak Görlitz v Sasku. Tam Annu také zastihl konec války.

Holokaust

Postupné vylučování židů ze společnosti

Holokaust | Archiv Paměti národa

V této ukázce Anna Hyndráková vzpomíná, jak její rodinu zasáhla postupně zaváděná protižidovská opatření, jak se změnilo chování nežidovského okolí vůči ní.

Holokaust

Esesačky

Holokaust | Archiv Paměti národa

Anna Hyndráková vzpomíná na krutost esesaček, které měly nad vězni dozor.

Holokaust

Šifrovaná korespondence z Osvětimi

Holokaust | Archiv Paměti národa

Vězňům bylo dovoleno z Osvětimi psát zprávy svým blízkým – museli je však šifrovat.

Příběh Anny Hyndrákové