Katolický kněz, politický vězeň v 50. letech, skaut.

Antonín Huvar se narodil v roce 1922. Když mu bylo 25 let, byl vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm byly Vizovice. Potom přišel únor 1948. Antonín Huvar se angažoval v letákových akcích, které zesměšňovaly komunistický režim, protirežimně laděná byla i jeho kázání. Už v září roku 1948 byl proto zatčen a vyslýchán, na jeho vyšetřování v Uherském Hradišti se mimo jiné podílel i nechvalně proslulý Alois Grebeníček. Soud s Antonínem Huvarem se konal už v listopadu a jeho rozsudek zněl: 10 let. Plný trest si pan Huvar také odseděl, a to například v Libkovicích, Jiřetíně, na Borech a v dalších zařízeních. Na Borech sdílel celu s generálem Heliodorem Píkou, strávil s ním část poslední noci před popravou. Roku 1958 byl propuštěn, vrátil se do svého rodiště, ale jako kněz mohl znovu začít působit až roku 1967. Jenže přišla normalizace a kněz, který aktivně pracoval na obnově skautingu, nebyl vítán – a tak o souhlas znova přišel a zpět ho získal až v roce 1982. Poté se, mimo své pastorační činnosti, podílel na záchraně mnoha sakrálních staveb, jimž by vinou zanedbané péče hrozila naprostá devastace. Zemřel roku 2009.

Politické procesy a političtí vězni

Píka před popravou

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

Antonín Huvar vzpomíná na svůj poslední rozhovor s generálem Píkou před jeho popravou. Píka byl zničen z toho, že národ, pro který se tak mnoho obětoval, teď chce jeho smrt.

Politické procesy a političtí vězni

Svinská služba

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

Antonín Huvar zažil mimořádně kruté mučení od bachařů. Věřil, že nejhorší je nechat se zahnat do defenzivy.