Politické procesy konané v zemích východního bloku od konce 40. let 20. století a vytvářené podle sovětského vzoru měly za cíl zlikvidovat a zastrašit odpůrce komunistického režimu. Po převratu v únoru 1948 již v Československu nic nestálo v cestě nastolení totalitního systému v duchu sovětské diktatury stalinského typu.

Právní oporou politických procesů se stal mimo jiné zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb. v říjnu 1948. V první fázi se oběťmi policejně-soudní mašinerie stali představitelé nekomunistických politických proudů a církví. Velmi tvrdě pak byli procesy postiženi účastníci nekomunistického protifašistického odboje, zejména veteráni z bojů na západní frontě. V duchu stalinské doktríny o hledání „vnitřního nepřítele“ se pak tento zrůdný systém obrátil proti některým svým strůjcům (nejznámějším příkladem byl proces s tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským).

Politické procesy 50. let za sebou zanechaly více než 200 popravených a přes 200 000 uvězněných osob. Tito lidé byli kromě „klasických“ věznic internováni v nově budovaných lágrech (často v oblastech, kde se těžil uran), které se v mnohém až příliš podobaly nacistickým koncentrákům či sovětskému gulagu. Počet osob postižených represí 50. let byl však podstatně vyšší. Je potřeba do něj zahrnout další tisíce lidí, kteří přišli o majetek, byli nuceně vystěhováni a přesídleni, či byli na základě „buržoazního původu“ bez soudu internováni v táborech nucených prací. Jiní „politicky nespolehliví“ pak sloužili vojenskou službu beze zbraně u Pomocných technických praporů.

Po smrti Stalina a Gottwalda v roce 1953 začala největší vlna represí zvolna odeznívat. Tisíce vězňů byly propuštěny na základě rozsáhlých amnestií v letech 1960–1962. Politické procesy v režii stranického represivního aparátu ve větší či menší míře zůstávaly nedílnou součástí uplatňování totalitní zvůle po celou dobu trvání vlády komunistické strany, nikdy už však perzekuce nepostihla tak obrovské množství lidí jako v první polovině 50. let.

Leopold Färber

Poprava Milady Horákové

Leopold Färber | Archiv Paměti národa

Leopold Färber veřejně nesouhlasil s popravou Milady Horákové.

Leopold Färber

„Vypadlo mi oko“

Leopold Färber | Archiv Paměti národa

Na věznici v Borech zažil Leopold Färber opakované bití bachařem. Od dalšího týrání jej zachránila příhoda s oční protézou.

Tomáš Sedláček

„Vydržet!“

Tomáš Sedláček | Archiv Paměti národa

Roku 1950 byl Tomáš Sedláček zatčen. Vypráví o tom, jak se mu podařilo vydržet samotku a vyšetřovací vazbu.

Tomáš Sedláček

Rozhovor s Jaroslavem Řičicou

Tomáš Sedláček | Archiv Paměti národa

Rozhovor s Jaroslavem Řičicou, který Tomáše Sedláčka brutálně vyšetřoval v Domečku na Pražském hradě. Jaroslav Řičica to však popírá, údajně si na nic nepamatuje.

František Fajtl

Chování komunistů vůči vojákům ze západu

František Fajtl | Archiv Paměti národa

Podobně jako mnoho jiných hrdinů z druhé světové války, i František Fajtl byl po roce 1948 perzekvován komunistickým režimem. Popisuje, jak vypadaly výslechy.

František Zahrádka

Jak ho zatkli

František Zahrádka | Archiv Paměti národa

Během zatýkání na pracovišti našli u Františka Zahrádky nabitý revolver. Jeho osud tak byl zpečetěn.

Anna Magdalena Schwarzová

O komunistických bachařích

Anna Magdalena Schwarzová | Archiv Paměti národa

Jakou motivaci měli bachaři k hroznému chování k politickým vězňům?

Antonín Huvar

Píka před popravou

Antonín Huvar | Archiv Paměti národa

Antonín Huvar vzpomíná na svůj poslední rozhovor s generálem Píkou před jeho popravou. Píka byl zničen z toho, že národ, pro který se tak mnoho obětoval, teď chce jeho smrt.

Antonín Huvar

Svinská služba

Antonín Huvar | Archiv Paměti národa

Antonín Huvar zažil mimořádně kruté mučení od bachařů. Věřil, že nejhorší je nechat se zahnat do defenzivy.

Edigna Terezie Bílková

„Jemný“ výslech

Edigna Terezie Bílková | Archiv Paměti národa

Sestra Edigna vypráví, jak probíhá výslech. „Tak dlouho to s vámi dělají, až vám vypoví nervy a vše vyklopíte. Uvědomíte si, že chcete žít.“

Jan Haluza

Elektrický proud jako donucovací metoda

Jan Haluza | Archiv Paměti národa

Vyšetřovatelé v Uherském Hradišti ho mučili elektrickým proudem.

Jan Haluza

Frak znamená smrt

Jan Haluza | Archiv Paměti národa

Jan Haluza popisuje výslech v táboře Bratrství: byl obviněn z „jáchymovské špionáže“ a vyšetřovatel mu sliboval „frak“ – rozsudek smrti.

Jan Haluza

Opalování svíčkami

Jan Haluza | Archiv Paměti národa

Zažil také tzv. křížový výslech – opalování svíčkami, čímž měl vězeň ztratit paměť. Protože byl obviněn ze dvou případů (tím druhým bylo členství ve skupině Milady Horákové), byl týrán obzvlášť brutálně.

Josef Klesa

Političtí vězni na Borech

Josef Klesa | Archiv Paměti národa

Josef Klesa tvrdí, že političtí vězni na Borech neměli horší podmínky než ostatní.

Josef Klesa

Píkova poprava

Josef Klesa | Archiv Paměti národa

Josef Klesa stál 21. června 1949 pod šibenicí v plzeňské věznici Bory. Právě věšeli generála Heliodora Píku. Velitel věznice nařídil všem bachařům, že musí jít na dvůr věznice a sledovat, jak to dopadne s každým, kdo „zradí“ svou socialistickou vlast.

Milan Píka

Noc před otcovou popravou

Milan Píka | Archiv Paměti národa

Milan Píka se ve vzpomínkách často vrací k poslední noci s otcem před jeho popravou.

Milan Píka

Píka „Jsem čistý jako lilie“

Milan Píka | Archiv Paměti národa

Heliodor Píka byl do poslední chvíle přesvědčen o své nevině.

Václav Kříž

Pokus o útěk z komunistického lágru

Václav Kříž | Archiv Paměti národa

V roce 1951 byl Václav Kříž vězněn v táboře Svatopluk. Opět se pokusil o útěk, ani tentokrát však nebyl úspěšný.

Luboš Jednorožec

Zatčení

Luboš Jednorožec | Archiv Paměti národa

Luboš Jednorožec se po zatčení snaží zničit dopis, který dokazuje, že věděl o útěku rodinné známé za hranice.

Luboš Jednorožec

Vězeňská univerzita

Luboš Jednorožec | Archiv Paměti národa

Jak si člověk ve vězení mohl doplnit vzdělání.

Luboš Jednorožec

Útěk z lágru v Horním Slavkově

Luboš Jednorožec | Archiv Paměti národa

Akční popis útěku.

Miluška Havlůjová

Na děti se při výslechu ohled nebere

Miluška Havlůjová | Archiv Paměti národa

Milušku Havlůjovou zatkli a na výslech odvezli i s rok a půl starým synem...

Miluška Havlůjová

Dítě jako nátlaková metoda

Miluška Havlůjová | Archiv Paměti národa

Při jednom z dalších výslechů už po zatčení se ji snažili přinutit ke spolupráci s StB. Z okna do Bartolomějské ulice ji nechali půl hodiny dívat se na kočárek s malým dítětem – stačilo podepsat a mohla jít domů za svým Tomášem.

Jan Beneš

Vězení

Jan Beneš | Archiv Paměti národa

Jan Beneš byl vězněn za spolupráci na Tigridově Svědectví v letech 1966 - 1968. Od ledna 68 přišlo určité uvolnění, ale do té doby to bylo dost tvrdé.

Karel Páral

Dozorce Šlincák

Karel Páral | Archiv Paměti národa

Někteří dozorci byli opravdu krutí.

Prokurátor Čížek

Archiv Československého rozhlasu | 1950

JUDr. Karel Čížek byl soudní prokurátor, známý svým podílem na komunistických monstrprocesech vedených v 50. letech. U soudu vynikal právním amatérismem a vulgaritou.

Cesta domů

Jménem zákona aneb Příběhy zatýkání

Skauti ve vězení