Narodil se 10. března 1921 v Chebu. Od roku 1942 byl totálně nasazen v Německu. Většinu svého profesního života prožil ve věznici Plzeň-Bory.

Josef Klesa se narodil 10. března 1921 v Chebu. Vyrůstal v Kusínech u Přeštic, asi 20 kilometrů od Plzně. Po absolvování obecné školy se vyučil hodinářem a zlatníkem. Roku 1942 byl tak jako mnozí jeho vrstevníci poslán na nucené práce do Německa, kde strávil v několika lágrech tři roky do konce války. Po návratu do Čech vstoupil do komunistické strany, ještě před únorem 1948 však stranu opustil, protože mu vadilo, „jak komunisté drancují pohraničí“. Absolvoval kurz strážných a nastoupil do věznice Plzeň-Bory. Sloužil u brány, na dvoře nebo například vedl výtvarnou dílnu. Za jeho působení proběhlo ve věznici tzv. borské povstání, desítky politických vězňů včetně např. generála Píky byly popraveny. Josef Klesa nerozlišoval mezi politickými vězni a kriminálníky, tvrdí, že všem měřil stejně, pokud dodržují pravidla. Týrání vězňů dozorci i dnes zpochybňuje. Roku 1962 byl Josef Klesa povýšen a znovu vstoupil do KSČ. V borské věznici strávil většinu svého profesního života.

Politické procesy a političtí vězni

Političtí vězni na Borech

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

Josef Klesa tvrdí, že političtí vězni na Borech neměli horší podmínky než ostatní.

Politické procesy a političtí vězni

Píkova poprava

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

Josef Klesa stál 21. června 1949 pod šibenicí v plzeňské věznici Bory. Právě věšeli generála Heliodora Píku. Velitel věznice nařídil všem bachařům, že musí jít na dvůr věznice a sledovat, jak to dopadne s každým, kdo „zradí“ svou socialistickou vlast.

Bachaři a vězni

Archiv Paměti národa

Ve vězeňském personálu se našli lidé, kteří vězňům pomáhali. Josef Klesa říká: „Já v tom nejel, protože to bylo trestný.“

Příběh bachaře Josefa Klesy