Narodila se roku 1936 jako první ze tří dcer do selské rodiny v obci Lipník na Vysočině. Rodina v 50. letech dlouho odmítala vstoupit do JZD. Zážitky z období zániku selského stavu reflektuje ve své literární tvorbě.

Lipník u Hrotovic je malá vesnice na Vysočině. Přestože půda tam nebyla nikdy příliš úrodná, živila se většina tamního obyvatelstva zemědělstvím. Osmnáct hektarů polností obdělával i sedlák Rudolf Šabata. Dne 5. října 1936 se rodině Šabatových jako první dítě narodila dcera Ludmila. Tatínek se za války angažoval v protinacistickém odboji, zároveň byl to, čemu se říkalo „písmák“ – hodně četl a vůbec se společensky angažoval. Lásku k literatuře po něm zdědila i malá Ludmila. Poté, co v roce 1950 vychodila měšťanku, však mohla na další studia zapomenout. Byla totiž dcerou „kulaka“.

Od roku 1949 totiž v Československu probíhala kolektivizace. Všichni zemědělci byli represivním aparátem i ekonomickým tlakem nuceni zbavovat se polností a majetku, které jejich rodiny vlastnily po generace, a vstupovat do jednotných zemědělských družstev zakládaných po vzoru sovětských kolchozů. Pan Šabata nebyl žádný „velkostatkář“, vstupu do JZD se však tak jako ostatní hospodáři ve vsi dlouho bránil. On i celá rodina se tak stali „třídními nepřáteli“ a takovým lidem nový režim humanitní vzdělání poskytovat nemínil. Ludmila Šabatová, později provdaná Klukanová, tak namísto plánovaného gymnázia mohla od roku 1953 studovat pouze zdravotnickou školu, maturitu složila až během uvolnění poměrů v roce 1968. Stala se spisovatelkou. Ve svých dílech reflektuje především období zániku selského stavu v období komunistické totality.

Kolektivizace

Proč otec podlehl

Kolektivizace | Archiv Paměti národa

Nemocný otec paní Klukanové počátkem 60. let nakonec pod tlakem přihlášku do JZD podepsal.

Kolektivizace

Případ Babice nám všem naháněl strach

Kolektivizace | Archiv Paměti národa

Místní lidé se ve velkém počtu postavili německým okupantům. Dalo se počítat s tím, že se budou bránit i nově přicházejícímu bezpráví. S kolektivizací zemědělství souvisí i známý babický případ, který otřásl krajem, v němž Ludmila Klukanová žila a dosud žije. Chodila tehdy do rolnické školy v Třebíči.

Kolektivizace

Životy těch, kteří do JZD nechtěli

Kolektivizace | Archiv Paměti národa

Sedláci, kteří odmítali vstoupit do JZD, byli vystaveni neúnosnému ekonomickému tlaku. Splnit státem stanovené dodávky potravin bylo stále obtížnější…