Narozen 1921, za války nuceně nasazen. V roce 1949 zatčen za pomoc sestře s přechodem hranic, odsouzen na 16 let, z nichž si odseděl 11.

Karel Páral se narodil 22. února 1921 ve Chvojenci u Pardubic v rodině obchodníka. V roce 1942 byl nuceně nasazen v říši, pracoval ve Vratislavi v továrně Lokomotiv Feldbahn Fabrik. Do protektorátu se tajně vracel za svou dívkou, s níž se pak v roce 1943 oženil. Koncem války z Vratislavi odešel před postupující Rudou armádou a vrátil se domů. V roce 1948 pomáhal své sestře Věře, jejímu manželovi a čtyřletému synovi přejít československou hranici do amerického sektoru v Německu. V témže roce také demonstrativně a veřejně volil tzv. bílý lístek při volbách do Národního shromáždění, jako výraz nesouhlasu s poúnorovým vývojem. Dne 19. června 1949 byl ve svém domě zatčen a několik měsíců brutálně vyšetřován. V říjnu 1950 se konal veřejný proces s dvaatřiceti účastníky, z nichž Páral většinu ani neznal. Od Státního soudu v Praze si poté odnesl trest 16 let odnětí svobody. Do roku 1960, kdy byl propuštěn na amnestii, si odpykal celé jeho dvě třetiny v jáchymovských a příbramských uranových dolech. Po propuštění pracoval až do důchodu pouze v dělnických profesích.

Únor 1948

Volby v květnu 1948

Únor 1948 | Archiv Paměti národa

Karel Páral demonstrativně zvolil bílý lístek.

Politické procesy a političtí vězni

Dozorce Šlincák

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

Někteří dozorci byli opravdu krutí.