Únor 1948

Únor 1948 patří k nejdůležitějším mezníkům našich novodobých dějin. Komunistická strana se minimálně od konce války snažila vytvořit podmínky, jež by jí umožnily chopit se veškeré moci ve státě.

Kolektivizace

Jedním z cílů komunistů po únoru 1948 bylo ovládnout venkov a zemědělský sektor, kde neměli takovou podporu jako v jiných částech společnosti, a získat tak kontrolu nad výrobou a distribucí potravin.

Proti­komunistický odboj

Odboj proti komunistickému režimu nese v československém kontextu označení „třetí“, přičemž je však zřejmé, že se od protirakouského i protinacistického válečného odboje podstatně liší.

Politické procesy a političtí vězni

Politické procesy konané v zemích východního bloku od konce 40. let 20. století a vytvářené podle sovětského vzoru měly za cíl zlikvidovat a zastrašit odpůrce komunistického režimu. Po převratu v únoru 1948 již v Československu nic nestálo v cestě nastolení totalitního systému v duchu sovětské diktatury stalinského typu.