Narodil se roku 1925, po únoru 1948 se pokusil o útěk – byl však chycen, při výsleších brutálně týrán a až do roku 1960 vězněn.

Václav Kříž se narodil roku 1925 v Semicích u Písku. Když přišel únorový převrat, byl zrovna na vojně v Týně nad Vltavou. Spolu s několika dalšími vojáky poslouchal zahraniční rozhlas, četl denní tisk a vytvářel si vlastní názor na situaci. Poslední kapkou byla smrt ministra Jana Masaryka. Rozhodl se konat. Dne 24. května 1948 zběhl Václav Kříž od své vojenské jednotky a vydal se k západní hranici. Na hranicích však byl chycen, a to byl počátek jeho takřka dvanáctiletého putování po komunistických žalářích. Vyšetřovatelé se mu snažili dokázat, že byl v zahraničí, kde vyzradil vojenská tajemství. Václav Kříž však stále odmítal přiznat se k něčemu, co neudělal. Během výkonu trestu prošel jedenácti věznicemi a komunistickými lágry. Nejdéle byl v uranovém lágru Vojna u Příbrami. Pokusil se o útěk, ten však nevyšel, byl prozrazen. Opět přišla korekce bez jídla a brutální vyšetřování, při němž byl fyzicky týrán. Soud mu zvýšil trest o dalších pět let. Na svobodu se dostal v roce 1960. Oženil se, režim po něm šel i nadále, ale on se nevzdával. Odmítal vstoupit do ROH, nechodil k volbám. S povděkem přivítal, když se v listopadu 1989 starý systém zhroutil.

Pokus o útěk z komunistického Československa

Archiv Paměti národa

Václav Kříž nesouhlasil s vývojem v Československu po únoru 1948, chtěl uprchnout za hranice. Byl však dopaden. V uvedené ukázce popisuje okolnosti svého útěku.

Politické procesy a političtí vězni

Pokus o útěk z komunistického lágru

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

V roce 1951 byl Václav Kříž vězněn v táboře Svatopluk. Opět se pokusil o útěk, ani tentokrát však nebyl úspěšný.