Byl svědkem nočních prohlídek za heydrichiády i Pražského povstání. Po absolvování studia geologie pracoval v Ústředním geologickém ústavu a hostoval na univerzitách na Středním východě.

Zdeněk Kukal se narodil 29. listopadu 1932 v Praze. Vystudoval geologii na Univerzitě Karlově v Praze a od roku 1955 působil v Ústředním ústavu geologickému (dnešní Česká geologická služba). Je autorem řady odborných i populárně naučných publikací; v oblasti geologie se zprvu zabýval výzkumem sedimentů a vyvřelin, později se zaměřil na oceánologii a oceánografii. Hostoval na univerzitách v Bagdádu a Kuvajtu, prodělal roční stáž v Irácké geologické službě. Od začátku 90. let zasedal v Radě vlády České republiky pro výzkum a vývoj. V roce 1990 byl jmenován docentem a získal titul doktora věd. V letech 1992 až 1997 zastával funkci ředitele České geologické služby.

Z okna jsem viděl začátek Pražského povstání