Narodil se roku 1925, stal se účastníkem Pražského povstání i svědkem divokého odsunu Němců.

Ivan Kvasnička se narodil 10. 12. 1925 v Praze. Jeho otec byl pedagog, poslanec a posléze senátor za Československou národní demokracii, za německé okupace řídil Českoslovanskou obchodní akademii v Resslově ulici. V roce 1942 byla kvůli hanlivým nápisům proti Říši, které se našly na stěnách gymnázia, celá Ivanova třída vyloučena ze studia na všech středních školách. Ivanovi a řadě jeho spolužáků se přesto podařilo dokončit maturitu na Akademickém gymnáziu. Tam se také roku 1943 zapojil do Zpravodajské brigády. Během Pražského povstání se účastnil bojů, po osvobození byl spolu s dalšími bývalými odbojáři odeslán do oblasti Sudet a tam sloužil v Revolučních gardách. Ivan Kvasnička vystudoval medicínu a pracoval jako lékař.