Letec. Narodil se roku 1912. Bojoval ve Francii, létal v rámci Britského královského letectva, po roce 1948 perzekvován komunistickým režimem.

František Fajtl se narodil roku 1912. Od dětství byl vychováván v duchu vlastenectví a poslušnosti, byl aktivním členem Sokola. Vystudoval obchodní akademii, poté nastoupil na vojnu, po níž složil přijímací zkoušky na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Od druhého ročníku začal studovat letectví v Prostějově a v roce 1935 ukončil akademii v hodnosti poručík pilot. Nastoupil k leteckému pluku v Přerově, kde se musel v březnu 1939 zúčastnit předání letiště německým okupantům. Po okupaci byl z armády vyloučen a rozhodl se ilegálně přejít do Polska. Tam měl být odvelen do cizinecké legie v Africe, po vypuknutí 2. světové války však odešel bojovat do Francie. Prošel výcvikem v Chartres, bojoval nad Lyonem i Paříží. Po porážce Francie odešel do Anglie, kde byl nasazen v bitvě o Británii. Tam se jako první Čechoslovák stal velitelem britské perutě (č. 122). V květnu 1942 byl nad Francií sestřelen, podařilo se mu však uprchnout do Španělska, kde byl krátce vězněn. Po návratu do Anglie se stal velitelem 313. československé stíhací perutě. Počátkem roku 1944 byl v rámci spojenecké pomoci vyslán jako velitel dvaceti stíhačů do SSSR. Jeho jednotka byla určena na podporu Slovenského národního povstání. Po porážce SNP Fajtl pokračoval v boji na východní frontě, konec války ho zastihl v Polsku. Po návratu do ČSR zůstal v armádě, stal se velitelem pluku a zástupcem velitele divize. V roce 1949 byl z armády vyloučen, zatčen a 17 měsíců bez soudu vězněn na Mírově. Po propuštění byl i s manželkou a dcerou vystěhován z Prahy, živil se jako nádeník, stavební technik či účetní. Po pádu totalitního režimu byl plně rehabilitován, byla mu udělena hodnost generálporučíka v. v. a řada vyznamenání. Zemřel 4. října 2006 ve věku 94 let.

František Fajtl se představuje

Archiv Paměti národa

Zahraniční odboj

Z nebes rovnou mezi Němce

Zahraniční odboj | Archiv Paměti národa

V bitvě o Francii byl František Fajtl sestřelen. Pád letadla přežil, dostal se ale na německé území, což bylo o to dobrodružnější.

Politické procesy a političtí vězni

Chování komunistů vůči vojákům ze západu

Politické procesy a političtí vězni | Archiv Paměti národa

Podobně jako mnoho jiných hrdinů z druhé světové války, i František Fajtl byl po roce 1948 perzekvován komunistickým režimem. Popisuje, jak vypadaly výslechy.

Zahraniční odboj Slovenské národní povstání

Slovensko volá o pomoc

Slovenské národní povstání, Zahraniční odboj | Archiv Paměti národa

František Fajtl velel pilotům, kteří byli posláni na pomoc Slovenskému národnímu povstání.