Po krátkém reformním nadechnutí na konci 60. let se následující dvě dekády v Československu nesly ve znamení opětovného utužení komunistické diktatury pod dohledem sovětských tanků.

Normalizační režim však neznamenal návrat k teroru 50. let a popravám politických oponentů. Počet politických vězňů se již nepočítal na desetitisíce, ale „pouze“ na stovky. Ti, kteří se rozhodli na kompromis s režimem nepřistoupit například tím, že se snažili chovat nezávisle na tehdejších mocenských strukturách, však byli perzekvováni velmi tvrdě. To byl i případ umělců z okruhu tzv. undergroundu. Právě exemplární soudní proces s členy skupiny The Plastic People of the Universe sjednotil do té doby izolované opoziční skupiny – bývalé reformní komunisty odstavené po roce 1968, představitele církví, zakázané umělce a další – v odporu vůči normalizačnímu režimu, jehož vyjádřením bylo Prohlášení Charty 77. Kolem něj se pak zformoval nejvýznamnější proud československého disentu. Ten sice nebyl příliš početný, jeho aktivity však měly pro společnost velký význam tím, že pomáhaly udržovat vědomí kontinuity boje za svobodu a demokracii. Chartisté kritizovali komunistické představitele za nedodržování lidských práv, k němuž se ČSSR zavázala (kromě vlastní ústavy) v rámci helsinských dohod v roce 1975. Nevybíravý postup komunistického režimu vůči chartistům vedl v roce 1978 k založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), jehož členové se snažili sledovat a zveřejňovat případy politické perzekuce, nezřídka se však sami stali jejími oběťmi.

K určitému společenskému a kulturnímu uvolnění došlo až v druhé polovině 80. let, kdy se (bezesporu pod vlivem sovětské politiky otevřenosti, tzv. glasnosti, a procesu přestavby ekonomiky, tzv. perestrojky) zvolna začala probouzet občanská společnost – v okruhu nejmladší generace disentu začaly vznikat nové nezávislé iniciativy, aktivizovaly se církve, umělci, studenti, ekologická hnutí apod.

Rostislav Valušek

Počátky moravského samizdatu

Rostislav Valušek | Archiv Paměti národa

Rostislav Valušek vypráví, jak se dostal k vydávání samizdatu.

Tomáš Hradílek

Neustále pod dozorem Stb

Tomáš Hradílek | Archiv Paměti národa

Pamětník popisuje, co znamenalo být pod dozorem Stb na malém městě, a jak se mu občas podařilo dozoru uniknout.

Tomáš Hradílek

Zatčení na nádraží

Tomáš Hradílek | Archiv Paměti národa

Jak Stb zatýkala Hradilka v na nádraží v Lipníku nad Bečvou. Z nádraží ho museli vynést, odmítl s nimi nenápadně odejít a místo toho si lehl na zem.

Tomáš Hradílek

Volby 1976

Tomáš Hradílek | Archiv Paměti národa

Tomáš Hradilek se svojí ženou se rozhodli, že nebudou chodit ke komunistickým volbám.

Silvestra Chnápková

Osvračín

Silvestra Chnápková | Archiv Paměti národa

Chnápkovi koupili polorozbořený mlýn v Osvračíně, o který se je Státní bezpečnost postupně snažila připravit .

Silvestra Chnápková

Represe ze strany státu

Silvestra Chnápková | Archiv Paměti národa

Lidé, kteří nebyli konformní s režimem čelili neustálé šikaně ze strany státu.

Anna Magdalena Schwarzová

Příbeh Niny Schwarzové

Anna Magdalena Schwarzová | Příběhy 20. století

Anna Magdalena si vždycky říkala Nina.