Signatář Charty 77, byl jedním z mluvčích za Severomoravský kraj, aktivně vystupoval proti komunistickému režimu. Byl jedním ze zakladatelů OF a také poslancem Federálního shromáždění.

Ing. Tomáš Hradílek se narodil v roce 1945 v Lipníku nad Bečvou. V roce 1966 vstoupil do KSČ a zařadil se do jejího reformního křídla. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy ze strany vystoupil (1969). V roce 1977 se z Hlasu Ameriky dozvěděl o Chartě 77 a ihned se rozjel do Prahy, aby se stal jejím signatářem. Kvůli tomu přišel o místo v JZD Týn a stal se dělníkem na pile. Do Charty 77 se také aktivně zapojil a počátkem osmdesátých let se stal členem kolektivu mluvčích za Severomoravský kraj. Tím se dostal do hledáčku StB. S Rudolfem Berezou podnikl několik velmi odvážných akcí, např. otevřeným dopisem vyzvali Gustáva Husáka k abdikaci. V lednu 1989 se stal mluvčím Charty 77 a ještě více zintenzivnil svou protirežimní činnost. Po studentské demonstraci na Národní třídě v listopadu 1989 se stal spoluzakladatelem Občanského fóra v Olomouci a v Praze a jednou z vůdčích postav převratových dnů v problematické Ostravě. V prosinci roku 1989 byl kooptován mezi prvními dvaceti poslanci do Federálního shromáždění. V červnu 1990 se stal ministrem vnitra, ale již po pěti měsících pro vyčerpání odstoupil. Až do roku 1992 byl pak poslancem Federálního shromáždění.

Pražské jaro

Kvas ve straně

Pražské jaro | Archiv Paměti národa

Tomáš Hradilek vysvětluje, proč vstoupil v 60. letech do strany.

Disidentská činnost

Neustále pod dozorem Stb

Disidentská činnost | Archiv Paměti národa

Pamětník popisuje, co znamenalo být pod dozorem Stb na malém městě, a jak se mu občas podařilo dozoru uniknout.

Disidentská činnost

Zatčení na nádraží

Disidentská činnost | Archiv Paměti národa

Jak Stb zatýkala Hradilka v na nádraží v Lipníku nad Bečvou. Z nádraží ho museli vynést, odmítl s nimi nenápadně odejít a místo toho si lehl na zem.

Charta 77

Transparent

Charta 77 | Archiv Paměti národa

Na prvního máje se s přítelem Berezou dostavili do průvodu v Olomouci s transparentem "Charta 77 vybízí k občanské kuráži".

Život v normalizaci Disidentská činnost

Volby 1976

Disidentská činnost, Život v normalizaci | Archiv Paměti národa

Tomáš Hradilek se svojí ženou se rozhodli, že nebudou chodit ke komunistickým volbám.