Narodila se roku 1949, studovala na Filozofické fakultě UK archivnictví a posléze pracovala ve Státním oblastním archivu. Jejím partnerem byl Jan Frolík, čímž se dostala do hledáčku StB.

Vladimíra Hradecká, dívčím jménem Hrubešová, se narodila 1. dubna 1949 v Ústí nad Labem Vladimírovi a Dagmaře Hrubešovým. Vystudovala archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK v Praze, ale protože její první manžel (jehož jméno dodnes nosí) měl kádrový škraloup, nemohla vykonávat práci v oboru. Po rozvodu získala práci ve Státním oblastním archivu (SOA) v Praze. Následně se stala partnerkou Jana Frolíka a pohybovala se v šedé zóně okolo disentu, což zapříčinilo její sledování StB a řadu výslechů. Po sametové revoluci zastávala vedoucí funkci v SOA v Praze, byla členkou zastupitelstva České archivní společnosti, stála u zrodu Asociace archivních společností při Mezinárodní archivní radě a věnovala se přednáškové a osvětové činnosti v oboru archivnictví. Roku 1999 s Janem Frolíkem uzavřeli manželství. Roku 2016 ovdověla.