Narozen roku 1946. Farář Církve československé husitské, po roce 1968 krátce v emigraci, disident, vydavatel samizdatu.

Rostislav Valušek se narodil 18. června 1946 v Olomouci. Jeho dětství zásadně ovlivnila babička, díky níž objevoval křesťanskou víru a umění. Na uměleckou školu však nebyl přijat. Následná sovětská okupace v srpnu 1968, která násilně zhatila pražské jaro, byla pro tehdy dvaadvacetiletého Rostislava Valuška velkým rozčarováním – společně se dvěma kamarády, stejně jako stovky dalších mladých lidí, likvidovali nebo přemalovávali cedule a vůbec se snažili vojákům okupačních armád všemožně komplikovat život. Krátké vzepětí roku 1968 však záhy pominulo, mnozí lidé rychle zapomněli a přizpůsobili se době. Rozčarovaný Rostislav Valušek emigroval do Spolkové republiky Německo, ale přestože tam mohl studovat na vysněné grafické škole, rozhodl se po několika měsících k návratu do vlasti a ke studiu na Husově československé bohoslovecké fakultě. I přes zklamání z normalizačních poměrů na fakultě studia dokončil, potřebný státní souhlas k výkonu duchovenské služby ale nezískal. Pracoval tedy převážně v dělnických profesích, vedle toho se věnoval umělecké tvorbě a především vydávání samizdatu. Také dělal spojku mezi moravským a pražským disentem. Tyto aktivity samozřejmě neunikly zájmu StB – Valušek byl opakovaně vyslýchán, vydírán a přemlouván ke spolupráci. Po neúspěšných „námluvách“ byl ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími šesti lidmi obviněn z hanobení republiky. Ze soudu nakonec vyvázl s podmíněným trestem. Od roku 1989 konečně mohl naplno vykonávat svou duchovenskou praxi. Dodnes je farářem Církve československé husitské v Horce nad Moravou poblíž Olomouce.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy

Projevy odporu po okupaci

Vpád vojsk Varšavské smlouvy | Archiv Paměti národa

Rostislav Valušek líčí, jak prožíval dny a týdny bezprostředně po okupaci sovětskými vojsky.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy Pád komunistického režimu

Sounáležitost po okupaci bohužel nebyla na věky

Pád komunistického režimu, Vpád vojsk Varšavské smlouvy | Archiv Paměti národa

Jak v roce 1968, tak v roce 1989 se podle Rostislava Valuška dokázal národ sjednotit, nemělo to však dlouhého trvání

Život v normalizaci

Být nádobou zlatou, ne hliněnou - jak člověk určuje svůj život

Život v normalizaci | Archiv Paměti národa

Poměry na Husově bohoslovecké fakultě v éře počínající normalizace přinesly Rostislavu Valuškovi velké rozčarování, s pomocí víry v Boha však krizi překonal a školu dokončil.

Disidentská činnost

Počátky moravského samizdatu

Disidentská činnost | Archiv Paměti národa

Rostislav Valušek vypráví, jak se dostal k vydávání samizdatu.