Rodák z Podkarpatské Rusi, narozen roku 1919, voják, za ilegální přechod hranic do SSSR odsouzen k práci v gulagu. V roce 1943 vstoupil do čs. vojenské jednotky, prošel všemi boji od Sokolova až po Duklu.

Štěpán Bunzák se narodil 19. srpna 1919 v obci Mežhorje na Podkarpatské Rusi. V letech 1937-1939 absolvoval vojenskou základní službu u horského pěšího pluku 4 v Jelšavě. Po maďarské okupaci emigroval v říjnu 1939 do SSSR. Chytili ho však sovětští pohraničníci a následně byl odsouzen ke třem letům práce v gulagu. V roce 1942 byl propuštěn a převezen do Buzuluku, kde se formovaly československé jednotky. V únoru 1943 vstoupil do jedné z nich. Účastnil se bojů o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev, Žaškov, Dukelský průsmyk i Liptovský Mikuláš. V armádě zůstal i po válce.

Čechoslováci v gulagu

Sověti zklamali na plné čáře

Čechoslováci v gulagu | Archiv Paměti národa

Mnoho obyvatel Podkarpatské Rusi se po její okupaci Maďarskem rozhodlo uprchnout do Sovětského svazu, který tehdejší propaganda líčila jako zemi zaslíbenou. Také Štěpán Bunzák odešel, ale hned na hranici byl zatčen.

Čechoslováci v gulagu

Rozsudek

Čechoslováci v gulagu | Archiv Paměti národa

Za ilegální přechod hranic byl odsouzen ke třem letům v pracovním táboře (gulagu).

Čechoslováci v gulagu

Snídaně a večeře v gulagu – vše podle normy

Čechoslováci v gulagu | Archiv Paměti národa

V gulagu byly na všechno normy: příděl jídla se vyměřoval podle toho, kolik kdo vykonal práce. Problém byl ale v tom, že normy byly často nesplnitelné.