Rodiče a bratři zatčeni jako kulaci za nedovolené držení zbraní a on sám byl odsouzen ke třem letům vězení a propadnutí veškerého majetku za pobuřování proti republice – poslech západního rozhlasu.

Jan Mastný se narodil 24. června 1925 v obci Úboč na Domažlicku. Pocházel ze statku č. p. 34, kde jeho rod hospodařil již od 17. století. V březnu 1952 zatkla Státní bezpečnost jeho rodiče a oba starší bratry, v dubnu je následoval do vyšetřovací vazby i pamětník. V červenci 1952 jej Okresní soud v Domažlicích odsoudil ke třem letům vězení a propadnutí veškerého majetku za pobuřování proti republice, kterého se měl dopustit tím, že v přítomnosti svých rodičů poslouchal západní rozhlas. Trest si odpykal v lágrech Prokop a Ležnice na Hornoslavkovsku. Roku 1954 byl podmíněně propuštěn při amnestii. Jeho příbuzní byli za údajné trestné činy sabotáže, nedovoleného ozbrojování, sdružování proti republice a pobuřování odsouzeni: otec k 10 letům vězení, matka k osmi letům vězení, bratr Josef Vojtěch byl odsouzen k osmi letům vězení a bratr Václav k 10 letům vězení. Po propuštění pracoval Jan jako řidič u firmy Posista stavba silnic a železnic a od roku 1958 v hrudkovnách v Ejpovicích. Po zastavení hrudkoven přešel na výrobu teplovzdušných sušáren, kde pracoval až do odchodu do důchodu roku 1985.

Život na vesnici

Přes týden se dřelo, ale o víkendu byl čas i na trochu zábavy.

O zbraních

Po válce bylo běžné, že v rodinách se vyskytovaly zbraně, které zde zanechali Němci.

Hynčíková o Mastných

Vzpomínka na zatčení Mastných a strachu ostatních sedláků z podobného osudu.