Narodil se roku 1942, během okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byl postřelen sovětským vojákem a utrpěl těžká zranění, s jejichž následky se potýká dodnes.

Jiří Kolda se narodil 24. března 1942 v Prostějově, v roce 1947 se s rodiči přestěhoval do Prahy. Otec byl lékař a odmítl vstoupit do komunistické strany. Matka byla dcera velkouzenáře. Kvůli svému původu měl problémy s přijetím na vysokou školu, nakonec vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Získal práci na ministerstvu dopravy. V noci z 24. na 25. srpna 1968, během okupace Československa sovětskými vojsky, měl noční službu na dispečinku. Ministerstvo obsadili sovětští vojáci, hledali zbraně. Nešťastnou náhodou vypálil jeden voják na Koldu dávku ze samopalu. Sovětští vojáci ho pak odvezli do parku Stromovka, kde jej nechali několik hodin bez pomoci. Až když se po Koldovi začali ráno shánět kolegové z ministerstva, ošetřili ho v polní nemocnici a dovolili, aby pro něj přijela česká sanitka. Utrpěl těžká zranění, jedna kulka minula srdce o centimetr. Kvůli zanedbané lékařské péči se s následky potýká celý život.