Narozen roku 1928, básník a dramatik. Ve 40. a 50. letech nadšený veřejný zastánce komunistického režimu. Zlomovým okamžikem rozchodu s režimem pro něj byla okupace v roce 1968. Spoluautor a signatář Charty 77, v roce 1979 odchází do nucené emigrace.

Pavel Kohout se narodil 20. července 1928, rané dětství prožil v Polsku, kde jeho otec pracoval jako generální zástupce automobilky Praga. Za hospodářské krize ve 30. letech rodinu postihla nezaměstnanost. Z dětství si živě vybavuje zážitky z období Mnichova, okupace a Pražského povstání. V roce 1947 maturoval, poté studoval komparatistiku, estetiku a divadelní vědu na FF UK. Ve 40. a 50. letech byl básnickým apologetou nového režimu, byl silně kulturně-politicky angažovaným, masově oblíbeným básníkem. V období 1951-1952 byl šéfredaktorem Dikobrazu, přibližně od 1954 se postupně emancipoval od komunistické ideologie. S kritickým projevem vystoupil na IV. sjezdu spisovatelů (1967), výrazně se podílel na událostech roku 1968. Stal se signatářem a spoluautorem Charty 77, v roce 1979 nebyl při návratu ze stáže v Rakousku vpuštěn do vlasti, následovala nucená emigrace. Pavel Kohout je mezinárodně úspěšný dramatik, básník a prozaik.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy Pražské jaro

Rok 1968 jako předěl

Pražské jaro, Vpád vojsk Varšavské smlouvy | Archiv Paměti národa

Díky spojenecké invazi Pavel Kohout vystřízlivěl. Mluví také o vztahu nekomunistických a komunistických spisovatelů před rokem 1968 a jak se navzájem respekt

Charta 77

Jak se Charta dostala do světa

Charta 77 | Archiv Paměti národa

Komunistická reakce na Chartu 77 přispěla k jejímu ohlasu na mezinárodní scéně.