Pochází ze zemědělské rodiny.

Paní Kolkusová se narodila v roce 1937. Válku prožila v Bukovci, tatínek podepsal volkliste, ale nenarukoval do werhmachtu a skrýval se. Pochází ze zemědělské rodiny, v 1946 přišli s dalšími sousedy do Vápené. Díky tomu že uměli německy, tak se svými „Němci“ vycházeli dobře. Nastoupila do české školy, aniž uměla slovo česky. Chtěla jít studovat na zdravotní sestru, ale musela zůstat doma a pomáhat v hospodářství. Měli 10 hektarů, tatínek nejprve do družstva vstoupil a pak vystoupil. V 18 letech se vdala za kováře původem ze Slovenska a odstěhovali se do Uhelné, pracovali na statku v Uhelné, v roce 1968 si dodělávala dvouletou zemědělskou školu. V sedmdesátých letech pracovala jako poštovní spojovatelka, po zavedení automatických ústředen chvíli pracovala v závodě zpracovávajícím mramorové kachle a pak přešla na dráhu, dodělala si potřebné zkoušky a až do odchodu do důchodu dělala úřednici a pokladní na dráze. V roce 1989 byla členkou místního občanského fóra, pražské OF už od začátku podporovala i finančně, je členkou KDU-ČSL.

Den zemědělce

Paní Kolkusová popisuje denní realitu zemědělce.