Narozen roku 1914. Za války působil jako redaktor Našich novin, československého vojenského periodika.

Václav Straka se narodil 8. dubna 1914 v Praze, dětství prožil v Košířích. Navštěvoval reálné gymnázium na Smíchově, na Filozofické fakultě UK pak vystudoval němčinu a francouzštinu. Dne 15. září 1938 odjel studovat univerzitu do Bruselu na stipendium belgické vlády. Z Belgie odešel do Paříže, kde byl odveden Františkem Langerem. Odtud se přesunul do Agde k československé armádě, po pádu Francie odjel do Anglie. Po absolvování základního výcviku se přihlásil k letectvu, ale kvůli špatnému zraku nezvládl náročné zkoušky. Vyžádala si ho nově vzniklá redakce Našich novin. S ní se zúčastnil druhé vlny vylodění v Normandii. Ke konci války se připojil ke speciální jednotce, tzv. kombinovanému oddílu, se kterou se jako jeden z prvních „zápaďáků“ vrátil do Československa. Po válce pracoval jako redaktor v časopisu Svět v obrazech. V 70. letech podepsal Chartu 77. Následně byl kontaktován a vyslýchán StB, nabízenou spolupráci odmítl. Plukovník Václav Straka byl mimo jiné vyznamenán Řádem rytíře Čestné legie Francouzské republiky, Válečným křížem 1939, Medailí Za zásluhy I. stupně a Záslužným křížem ministra obrany III. stupně.

Povstání v závěru války a osvobození

První Českoslovenští vojáci přichází ze západu

Povstání v závěru války a osvobození | Archiv Paměti národa

Václav Straka popisuje, jak překročil u Chebu československé hranice – byl jeden z prvních českých vojáků, kteří šli ze Západu. Oficiálně bylo zakázáno nerespektovat demarkační čáru a vydat se do Prahy, on to však ještě s několika přáteli udělal.