Narozena roku 1931. Československá občanka, která byla unesena do SSSR a vězněna v gulagu.

Věra Sosnarová se narodila 5. května 1931 v Brně. Její matka Ljuba ve svých 14 letech emigrovala ze SSSR. Na konci druhé světové války operovala za Rudou armádou NKVD, která si Věřinu matku našla. Její muž již v té době nežil. Dne 17. května 1945 zatkla ji i její dvě dcery a v dobytčácích je transportovala na Sibiř. Už během cesty byly obě sestry opakovaně znásilňovány mongolskými strážci. Vlak dojel na místo určení v září. Matka přežila jen tři měsíce. Hlavní náplní práce v táboře bylo kácení stromů. Pracovalo se dvanáct hodin denně, obě sestry překonaly tyfus. Celkem strávily osm let v lesních lágrech a dalších dvanáct let v různých dolech, továrnách a také na lodi na zpracování ryb. V roce 1961 náhodou potkaly předsedu ruského kolchozu, který měl kontakt s jedním JZD ve Znojmě. Po čtyřech letech se mu podařilo dojednat povolení k návratu sester do Československa. Když Věra Sosnarová po dvaceti letech přijela domů, bylo jí 34 let a vážila 37 kilogramů. Při odjezdu ze SSSR musely obě sestry podepsat, že nikdy nebudou mluvit o tom, co prožily a viděly. Totéž musely podepsat ihned po příjezdu do vlasti a také odevzdat veškeré dokumenty. Vše o minulosti muselo zmizet, Věra Sosnarová o ní mlčela jako hrob, bála se, že bude poslána na Sibiř znovu. Její muž se až do smrti nedozvěděl víc než to, že byla v Rusku, dlouho to nevěděli ani její synové.

Čechoslováci v gulagu

O podmínkách v gulagu

Čechoslováci v gulagu | Archiv Paměti národa

Věra Sosnarová hovoří o podmínkách v gulagu a o smrti své matky.