Narodila se v roce 1919. Protinacistická odbojářka, vězeňkyně koncentračního tábora Ravensbrück.

Libuše Nachtmannová se narodila v roce 1919, pocházela ze vzdělané a kultivované rodiny. Dokud Němci neuzavřeli české vysoké školy, studovala v Praze farmacii. Byla skautka a členka Sokola, a protože o ní bylo známo, že se na ni člověk může spolehnout, byla jí nabídnuta spolupráce v rámci odbojové organizace Obrana národa. Paní Nachtmannová odbojářům pomáhala hlavně tím, že byla ženou – přenášela vysílačky, schované v nákupních taškách mezi bramborami a zeleninou, kam bylo potřeba. Zatímco dnes není na muži, který nese nákupní tašku, nic neobvyklého, za války by vzbuzoval velkou pozornost, proto tuto činnost musely vykonávat ženy – odbojářky. Jenže v roce 1941 gestapo provedlo zátah na Obranu národa, mnoho jejích členů pozatýkalo, mezi nimi i paní Nachtmannovou. Byla poslána do koncentračního tábora Ravensbrück nedaleko Berlína a přežila v něm až do konce války. Když se v roce 1945 vrátila domů a vystupovala v rodné Roudnici nad Labem z vlaku, vlastní matka ji nepoznala, jak byla zničená a sešlá.

Mnichov a druhá republika

Měli jsme se po Mnichovu bránit

Mnichov a druhá republika | Archiv Paměti národa

Libuše Nachtmannová přemýšlí, jaké důsledky pro národ mělo to, že jsme se po Mnichovu nebránili – a jaké důsledky by mělo, kdybychom se bránili.

Domácí odboj

Zatýkání odbojářů

Domácí odboj | Archiv Paměti národa

Libuši Nachtmannovou zřejmě někdo gestapu nahlásil. Přišli si pro ni a vyslýchali ji. Vypráví o tom, jak takový výslech na gestapu vypadal.