Prakticky bezprostředně po okupaci Československa nacistickým Německem v březnu 1939 se začal utvářet československý domácí odboj.

Můžeme rozlišit dva jeho proudy – demokratický a komunistický, který se aktivizoval až poté, co Německo v roce 1941 napadlo Sovětský svaz. V rámci demokratického odboje působilo několik skupin: Politické ústředí, které se ustavilo už krátce po Mnichovu, levicově orientovaný Petiční výbor Věrni zůstaneme, v organizaci Obrana národa byli aktivní zejména příslušníci někdejší československé armády (v jejím rámci zpočátku působili také slavní Tři králové – Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek). V roce 1940 byly tyto organizace částečně gestapem rozehnány, proto společně vytvořily jeden orgán, který je zastřešoval – Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD). Jeho hlavním úkolem bylo koordinovat odbojovou činnost v protektorátu, udržoval také rádiové spojení s exilovou vládou v Londýně, které předával zpravodajské informace.

V létě 1941 bylo ustanoveno II. ilegální vedení KSČ v čele s Janem Zikou, které společně s ÚVOD koordinovalo svůj postup v rámci Ústředního národního revolučního výboru. Domácí odboj však byl po uvedení Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora vystaven ze strany německých bezpečnostních orgánů velkému tlaku, který vyvrcholil po úspěšném atentátu na Heydricha v květnu 1942. Domácí odboj tak byl silně zdecimován a trvalo poměrně dlouhou dobu, než se opět zformoval. Největší organizací se postupně stala Rada tří, významný byl například také Předvoj, organizovaný komunistickou a evangelickou mládeží. V této době také nabývá na intenzitě partyzánský boj, především v horských oblastech a na Vysočině. Do činnosti domácího odboje se zapojují paradesantní výsadky ze západu i z východu – zatímco západní odboj se spíše soustředil na vytváření podmínek pro celonárodní povstání, úkolem komunistického odboje bylo usnadnění postupu Rudé armády a rychlé osvobození republiky.

Leopold Färber

Konfident musí být odstraněn

Leopold Färber | Archiv Paměti národa

Historka s konfidentem. Jak Hurvínek dopomohl tomu, že konfident, který donášel na boskovické odbojáře gestapu, byl zlikvidován.

Leopold Färber

Spojkou v odboji

Leopold Färber | Archiv Paměti národa

Leopold Färber se za války zapojil do odboje jako spojka, byl to malý, nenápadný kluk, a koho by napadlo, že přenáší důležité informace?

Libuše Nachtmannová

Zatýkání odbojářů

Libuše Nachtmannová | Archiv Paměti národa

Libuši Nachtmannovou zřejmě někdo gestapu nahlásil. Přišli si pro ni a vyslýchali ji. Vypráví o tom, jak takový výslech na gestapu vypadal.

Bedřich Seliger

Svobodu měli vojáci rádi

Bedřich Seliger | Archiv Paměti národa

Bedřich Seliger patřil k vojákům, kteří vstoupili do čs. vojenské jednotky v Sovětském svazu na samém jejím počátku. Z tohoto pohledu popisuje jejího velitele Ludvíka Svobodu.

Božena Húšťová

Partyzáni na Moravě

Božena Húšťová | Archiv Paměti národa

Ve Vizovických vrších a v Beskydech se na přelomu let 1944 a 1945 pohybovala 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky pod velením majora Dajana Bajanoviče Murzina. Božena Húšťová vypráví, jak jim místní lidé pomáhali.

Božena Húšťová

Čeští konfidenti

Božena Húšťová | Archiv Paměti národa

Božena Húšťová vypráví o tom, jak na Ploštinu přišli konfidenti gestapa, aby získali informace o pohybu partyzánských skupin.

Božena Húšťová

Vypálení Ploštiny

Božena Húšťová | Archiv Paměti národa

Obyvatelé Ploštiny byli spojkou varováni, že se blíží gestapo. Chtěli tedy rychle zamést všechny stopy po partyzánech a mysleli, že když Němci nic nenajdou, zase odejdou. Němci však osadu vypálili.

Vlasta Kočí

Příhoda s německým vojákem

Vlasta Kočí | Archiv Paměti národa

Vlasta Kočí hovoří o své příhodě s německým vojákem. Právě, když nesla granáty, chtěl jí galantně vzít košík.

Vladimír Maděra

Zapojení do odboje

Vladimír Maděra | Archiv Paměti národa

Vladimír Maděra pocházel ze stejné vesnice jako vysoce postavený činitel v rámci Obrany národa. Tak začal s Obranou národa spolupracovat. Vypráví o tom, co pro tuto organizaci všechno dělal.

Vladimír Maděra

Tajný útěk do zahraničí

Vladimír Maděra | Archiv Paměti národa

Asi po roce činnosti pro Obranu národa se ukázalo, že další setrvání v protektorátu může být pro Vladimíra Maděru životu nebezpečné. Ze dne na den se tedy musel nachystat na útěk do zahraničí.

Josef Hasinec

Na vojáky s klackem

Josef Hasinec | Archiv Paměti národa

Josef Hasinec měl pro strach uděláno. Když mu bylo 17 let, zajal na Podkarpatské Rusi jen s klackem dva ozbrojené maďarské vojáky.

Andrej Gjurič

Setkání s partyzány

Andrej Gjurič | Archiv Paměti národa

Setkání s partyzány nemuselo být vždy příjemnou záležitostí. Vzpomíná A. Gjurič.

Erika Bednářová

Maminka antifašistka

Erika Bednářová | Archiv Paměti národa

Maminka Eriky Bednářové byla německá antifašistka. Byla několikrát zatčená gestapem, a v roce 1940 jí odebrali děti.

Václav Dušek

Sabotáž kabelu

Václav Dušek | Archiv Paměti národa

Pan Dušek se jako člen odbojové skupiny "Václavík" podílel na sabotážní činnosti.

Výsadek Spelter