Narozen roku 1938, syn popraveného protinacistického odbojáře a synovec vězeňkyně komunismu Růženky Vackové. Aktivní člen KANu, po roce 1989 zvolen za Občanské Fórum poslancem České národní rady.

PhDr. Andrej Gjurič se narodil roku 1938 v Praze. Za druhé světové války se jeho otec Alexandar Gjurič se svým švagrem Vladimírem Vackem a přítelem Františkem Procházkou zapojil do domácího protinacistického odboje, jejich činnost však odhalilo gestapo. V dubnu 1941 zatklo Vacka a Procházku a v dubnu následujícího roku i Alexandra Gjuriče. O další rok později byli všichni tři odsouzeni Lidovým soudem v Drážďanech k trestu smrti za velezradu a posléze popraveni. Na konci války popravě těsně unikla i teta, prof. Růžena Vacková, která se rovněž zapojila do odboje. Rodina se potýkala s nouzí a po roce 1948 byla vystavena další perzekuci. Růžena Vacková byla roku 1952 uvězněna komunistickým režimem a propuštěna byla až roku 1967. Andrej Gjurič vystudoval knihovnictví, ale záhy se začal věnovat psychologii. V roce 1968 se aktivně zapojil do Klubu angažovaných nestraníků. Z toho důvodu byl na začátku normalizace donucen opustit zaměstnání na univerzitě. Po listopadu 1989 se zapojil do politiky. Za Občanské fórum byl zvolen poslancem České národní rady a později až do roku 1996 působil jako člen Poslanecké sněmovny. V roce 1991 spoluzakládal Občanskou demokratickou stranu (ODS). Zemřel 27. září 2015.

Pražské jaro

Zakládání Klubu angažovaných nestraníků

Pražské jaro | Archiv Paměti národa

A. Gjurič vzpomíná na svou roli při zakládání KANu.

Mnichov a druhá republika

15. březen 1939

Mnichov a druhá republika | Archiv Paměti národa

Vzpomínka A. Gjuriče na 15. březen 1939.

Domácí odboj

Setkání s partyzány

Domácí odboj | Archiv Paměti národa

Setkání s partyzány nemuselo být vždy příjemnou záležitostí. Vzpomíná A. Gjurič.