Narozen v roce 1916. Před válkou voják z povolání, veterán ze Středního východu a ze západní fronty. Po válce ho zasáhly represe ze strany komunistického režimu.

Jan Šanovec se narodil v roce 1916 v Praze. Již před válkou odešel do vojenské školy a při mobilizaci v roce 1938 velel baterii 30. záložního pluku. Po obsazení Československa německou armádou v roce 1939 překročil ilegálně hranice do Polska, ale po německém útoku na Polsko odjel do Rumunska. Cestou byl zadržen Sověty. Poté měl pokračovat do Francie, ale místo toho zamířil na Střední východ, kde se zúčastnil bojů v Sýrii a Libanonu a u Tobruku v Lybii. Poté odplul lodí kolem Afriky do Anglie, kde se stal šifrantem zpravodajské skupiny Františka Moravce. Dne 5. května 1945 vstoupil jako voják 2. pěší divize americké armády do Československa a následně se dostal do Plzně, kde zažil také konec války.

Po válce odešel studovat válečnou školu, posléze se stal zpravodajským důstojníkem a poté pracoval na velitelství praporu v Plzni. V roce 1948 byl propuštěn z armády za protisovětskou činnost, následně byl 10. listopadu 1948 zatčen a převezen na půlroční vězení na samotku do Mladé Boleslavi. Odtud odjel na Mírov. V roce 1950 byl poslán pro nedostatek usvědčujících materiálů jen na 2 roky do tábora nucených prací. Po svém propuštění pracoval v papírně. V roce 1968 byl rehabilitován a povýšen na podplukovníka.

Mnichov a druhá republika

Měli jsme se Hitlerovi bránit?

Mnichov a druhá republika | Archiv Paměti národa

Jan Šanovec velel v době zářijové mobilizace 30. záložní baterii. Vzpomíná na situaci v baterii na podzim 1938, v níž bylo také mnoho Němců, a dospívá k názoru, že vzepřít se aktivně Hitlerově agresi nemělo šanci na úspěch.

Zahraniční odboj

První setkání s krutostí Sovětů

Zahraniční odboj | Archiv Paměti národa

V roce 1939 se Jan Šanovec rozhodl prchnout z okupovaného Československa do Polska. Tak se stalo, že byl očitým svědkem vypuknutí druhé světové války. Ve svém vzpomínání se vrací k tomu, jak Sověti jednali se zajatci.

Zahraniční odboj

Veselý příběh o italských zajatcích

Zahraniční odboj | Archiv Paměti národa

Jan Šanovec bojoval u Tobruku. Jednou dostal za úkol doprovodit skupinku italských zajatců, jak se později ukázalo, zajatci byli dokonce ozbrojení. Z toho se ale nakonec vyvinula veselá příhoda, protože Italové byli rádi, že jsou v zajetí a nemusí válčit.

Příběh Jana Šanovce