Narozen roku 1937 do německé rodiny, svědek odsunu Němců ze Šumavy.

Eduard Hones se narodil 12. 2. 1937 do početné rodiny lesního dělníka z Horské Kvildy, tehdy čistě německé enklávy na Šumavě. Za války musel otec narukovat do wehrmachtu, odchodu na východní frontu se však vyhnul a šťastně se vrátil domů. Záhy nato Eda sleduje nucený i dobrovolný odchod mnoha svých sousedů a příbuzných do Německa. Někteří byli odsunuti, někteří odešli sami po náznacích excesů ze strany ozbrojených složek nebo proto, že viděli, kam se tato země začíná ubírat. U Honesových převážilo přesvědčení, že ve válkou zbídačeném Německu je nic dobrého nečeká, a zůstali.  Eduard strávil téměř celý život těžkou prací v lese, mnohdy v bezprostřední blízkosti nechvalně proslulé železné opony a za asistence vojáků pohraniční stráže, později pracoval jako správce rekreačního střediska, v Horské Kvildě vedl obchod i restauraci, ve své rodné obci i starostoval. Zemřel 9. října 2014.

Národnostní situace po válce

Odchod Němců ze Šumavy

Národnostní situace po válce | Archiv Paměti národa

Mnoho německých sousedů dostalo strach, a přestože byli přemlouváni, ať zůstanou v Československu na práci v lese, raději utekli přes hranice do Německa.

Národnostní situace po válce

Německý exodus

Národnostní situace po válce | Archiv Paměti národa

Rodina Honesových se rozhodla zůstat.