Narodil se v roce 1923. Za války byl totálně nasazen v Německu, poté se účastnil aktivit českého odboje. Po roce 1948 fungoval jako agent-chodec, byl však zatčen a v komunistických kriminálech si odseděl čtrnáct let. Stál u zrodu K 231.

Otakar Rambousek se narodil roku 1923 v Praze. Podobně jako mnohé jiné práceschopné mladé lidi, i jeho odvlekli nacisté na nucené práce do Německa. Otakar brzy poznal, že za každé situace se může naučit něco nového. Právě v Berlíně na nucených pracích se naučil, jak přelstít úřady, zfalšovat dokumenty, poznat, na koho je možné se spolehnout a na koho ne. V roce 1944 se mu podařilo získat potvrzení (zfalšované), že ze zdravotních důvodů nemůže být dále nasazen, a vrátil se domů, do Prahy. Konec války se blížil. Dne 5. května 1945 Oto Rambousek zaslechl v rádiu volání rozhlasu o pomoc a vyhlášení Pražského povstání. Dny plné zážitků pro dobrodruhy, jakým byl i on. Jak se ukázalo, později se stal sběratelem podobných adrenalinových situací. V druhé polovině 40. let fungoval jako agent-chodec, což byli většinou emigranti z komunistického Československa, kteří ilegálně překračovali hranice a získávali informace pro západní zpravodajské služby. Otakarovi se podařilo přejít hranici celkem čtrnáctkrát, ale nakonec byl zatčen – a odsouzen na doživotí. Odseděl čtrnáct let, deset let z toho v Leopoldově, propuštěn byl v roce 1964. V 60. letech se pokusil využít relativně liberální atmosféry ve společnosti. Stál u zrodu organizace K 231 – sdružení politických vězňů odsouzených na základě zákona 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Jenže pak přišla sovětská okupace a Otakar Rambousek se rozhodl prchnout z Československa podruhé. Jeho druhým domovem se staly Spojené státy americké.

Povstání v závěru války a osvobození

Otakar Rambousek vzpomíná na Pražské povstání

Povstání v závěru války a osvobození | Archiv Paměti národa

Otakar Rambousek vzpomíná na Pražské povstání – a na záludnosti, které přinášel boj ve městě.

Povstání v závěru války a osvobození

Boj o rozhlas

Povstání v závěru války a osvobození | Archiv Paměti národa

Boj o rozhlas byl jedním z důležitých momentů Pražského povstání. Otakar Rambousek vzpomíná, jak se vydal na pomoc rozhlasu.

Protikomunistický odboj

Agent chodec

Protikomunistický odboj | Archiv Paměti národa

Otakar Rambousek přešel Československou hranici se zpravodajskými úkoly od CIC celkem čtrnáctkrát. Při posledním přechodu ho zradil jeden ze spolupracovníků.

Příběh Oty Rambouska