Narodil se roku 1931, byl svědkem kolektivizace rodinného hospodářství a jeho rodina byla nucena hospodařit na neúrodném území. Od 60. let pomáhal ukrývat a rozšiřovat náboženskou literaturu.

Jan Sedláček se narodil 16. března 1931 v Růžďce na Vsetínsku v rodině sedláka. Během nacistické okupace ukrývala rodina uprchlíka z totálního nasazení v Říši a zásobovala partyzány potravinami. V únoru 1945 byl Jan Sedláček svědkem razie, kterou v okolí uspořádalo gestapo na partyzány a lidi z chalup. Nikdo ze zatčených, včetně několika příbuzných, se už domů nevrátil. Od komunistického převratu v únoru 1948 čelili Sedláčkovi nátlaku na vstup do JZD. Funkcionáři družstva zabrali jejich pole a přidělili jim nepřístupné pozemky daleko od Růžďky, na kterých se nedalo hospodařit. Až téměř po třiceti letech vzdoru Jan Sedláček ustoupil a v roce 1976 přihlášku do družstva podepsal. V té době už pět let ukrýval ve své sýpce náboženskou literaturu, kterou přiváželi kurýři ze Spolkové republiky Německo a z Holandska. Od roku 1978 rozšiřoval Jan Sedláček na Vsetínsku dokument Charty 77. Domovní prohlídka v září 1983 odhalila překladiště zahraniční literatury. Státní bezpečnost knihy zabavila a Jan Sedláček skončil ve vazební věznici. Po půl roce za mřížemi byl odsouzen na sedm měsíců vězení s odkladem na jeden rok. V roce 1993 se JZD v Růžďce rozpadlo a pamětník začal ve dvaašedesáti letech svobodně hospodařit. Má tři děti. Jan Sedláček zemřel v červnu roku 2016.