Syn kulaka, záhy po únoru 1948 proti němu bylo vedeno trestní řízení. Byl vyslýchán též roku 1953 v souvislosti se stíháním spolužáka Václava Švédy, člena odbojové skupiny bratří Mašínů.

Jiří Vrba se narodil 30. dubna 1932 v Pivíně na Prostějovsku do rodiny sedláka Bohumila Vrby. Od mládí aktivně sportoval – hrál házenou a jezdil závodně na kole. V roce 1946 založil klub Rychlých šípů a až do roku 1948 cvičil v Sokole. Za svůj velký vzor doposud považuje Jana Masaryka, poválečného ministra zahraničí, který zemřel za nejasných okolností 10. března 1948. Když se mladý Jiří ve třídě vyjádřil o smrti Jana Masaryka jako o vraždě, byl spolužákem udán a posléze souzen. Vzhledem k nízkému věku (šestnáct let) byl omilostněn v červnu 1948 u příležitosti nástupu Klementa Gottwalda do prezidentského úřadu. Tatínek patřil k největším sedlákům ve vsi a těšil se velké oblibě sousedů. V 50. letech už byl ale vážně nemocen, a tak unikl tehdy běžné perzekuci v souvislosti s kolektivizací – ze zdravotních důvodů nebyl schopen absolvovat soudní řízení. Rodina však přišla o hospodářství a otec Jiřího mohl bydlet pouze na výměnku. Z pivínského Sokola se Jiří Vrba dobře znal s bratry Švédovými – Václavem, Zdeňkem a Vratislavem. Nejstarší Václav se v 50. letech zapojil do odbojové činnosti bratrů Mašínových. Při útěku na Západ byl ale na území NDR postřelen a po procesu v květnu roku 1955 v Praze na Pankráci oběšen. Jiří Vrba byl v této souvislosti vyšetřován StB v září 1953 během studií na Vysokém učení technickém v Brně. Vyšetřovatelé se však žádné informace o Václavu Švédovi nedozvěděli a byli nuceni ho propustit. I přes uvedené kádrové „škraloupy“ mohl Jiří Vrba dokončit studia brněnské techniky. Jeho specializací se staly vodohospodářské stavby, v důchodu se věnoval realizaci malých vodních elektráren.

Kolektivizace

Tatínek-zemědělec

Kolektivizace | Archiv Paměti národa

Tatínek Jiřího Vrby před rokem 1948 podporoval dobrovolná družstva zemědělců, s kolektivizací 50. let však nesouhlasil. Perzekuce ho minula jen kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

„Prý jsem hanobil republiku“

Archiv Paměti národa

Když v březnu 1948 zahynul ministr zahraničí Jan Masaryk, řekl šestnáctiletý Jiří Vrba ve třídě na gymnáziu, že je přesvědčen o tom, že se jednalo o vraždu. Někdo ze spolužáků ho však udal. Postihu unikl díky svému mládí a amnestii nastupujícího prezidenta Gottwalda.

„Mnoho“ důvodů pro to, být odsouzen

Archiv Paměti národa

Roku 1953, během studií na brněnské technice, si pro Jiřího Vrbu přišla tajná policie. Původně se domníval, že přišli kvůli tatínkovi. Ukázalo se však, že důvodem zatčení je dřívější známost s Václavem Švédou, který byl zapojen do odbojové skupiny bratří Mašínů.