Narodil se roku 1930, za 2. sv. války se zapojil do protinacistického odboje. Po válce se stal skautem a později i členem sdružení mládeže Kruh, kolem osoby Dr. Pavla Křivského. V 50. letech byl odsouzen za protistátní činnost a vězněn půl roku.

Významný český muzikolog a hudební publicista PhDr. Jiří Pilka, skauty zvaný Jip, se narodil 20. února 1930 v Praze, dětství však prožil v Písku. V roce 1945 se aktivně zapojil do protinacistického odboje a posléze jako spojka i do květnového povstání. V poválečném období začal skautovat, v roce 1947 se dokonce stal vedoucím 1. píseckého oddílu. Roku 1948 se seznámil se skupinou mladých lidí Kruh, sdruženou kolem Dr. Pavla Křivského. Ten pro stále se rozrůstající společenství připravoval vzdělávací a sebepoznávací programy. Než se kvůli studiu muzikologie odstěhoval v roce 1949 do Prahy, vedl Jiří Pilka krátký čas píseckou odnož Kruhu.
Do jeho života dramaticky zasáhlo půlroční vězení. Ve vykonstruovaném monstrprocesu proti Pavlu Křivskému byl nařčen z protistátní činnosti a vězněn na Pankráci. S velkými obtížemi se mu podařilo dostudovat a věnovat se svému oboru. V roce 1969 se stal šéfredaktorem hudebního vysílání Československé televize, s utužující se normalizací byl z politických důvodů vyhozen. Sametová revoluce jej zastihla v pozici šéfa hudebního oddělení Divadelního ústavu. V 90. letech řídil pražský Symfonický orchestr FOK či Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Věnuje se především popularizaci hudby a spisovatelství.

Odbojová činnost v Písku v roce 1945