Geotechnik, v roce 1965 odjel pracovně na 3 roky na Kubu jako stavební expert. V 70. a 80. letech pracovně pobýval často v zahraničí.

Ing. Richard Barvínek se narodil v roce 1931 do rodiny úředníka, sociálního demokrata. Vystudoval Stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze a specializoval se na geotechniku. Po absolvování vojenské služby dostal nabídku odjet na Kubu jako stavební expert. Odcestoval spolu s manželkou, která se zabývala hydrogeologií, a synem, k němuž později přibyla i dcera, v roce 1965. Richard Barvínek s rodinou strávil na Kubě tři roky, do Československa se vrátil na podzim roku 1968. Manželé Barvínkovi zvažovali emigraci, z rodinných důvodů ale zůstali v Československu. Do zahraničí vyjížděl Richard Barvínek s rodinou i v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jako odborník v oboru geotechniky pobýval především v zemích Latinské Ameriky (Peru, Kolumbie, Belize), ale i jiných (Alžírsko, Jordánsko).

Život v normalizaci

Lyžování

Život v normalizaci | Archiv Paměti národa

Lidé během normalizace hledali životní náplň třeba ve sportu.