Narodil se roku 1934. Coby syn kulaka musel opustit střední školu a spolu s dalšími dětmi z perzekvovaných selských rodin pracovat na státním statku v pohraničí. Po roce 1989 se ujal rodinného hospodářství.

Jindřich Hašek se narodil 6. září 1934 v obci Úhonice západně od Prahy. Jeho otec Jindřich Hašek starší byl sedlák a jako majitel 23 hektarů půdy byl v roce 1951 označen za tzv. kulaka, zatčen a vězněn v Praze. Rodině byl zabrán statek pro účely JZD, otec po propuštění z vazby mohl pracovat jen v rudných dolech. Jindřich Hašek navštěvoval Střední zemědělskou školu v Poděbradech, odkud ho ale v roce 1952 po druhém ročníku vyloučili na základě tzv. očisty středních zemědělských škol od kulackých dětí. Spolu s dalšími stejně postiženými dětmi sedláků odjel na více než rok pracovat do pohraničí na státní statek v Albrechticích na slezském Osoblažsku. Selské děti tam vykonávaly všechny zemědělské práce, součástí jejich převýchovy byly také ideologické večery. Pro tyto děti kulaků se vžilo označení Zelení baroni, někteří se scházejí dodnes. Jindřich Hašek patří k těm, kteří po roce 1989 využili možnosti navrácení komunisty zabaveného majetku. Po vyřízení restituce se spolu s manželkou ujal rodinného hospodářství v Úhonicích.

Kolektivizace

Zemědělství jsme rozuměli jenom my

Kolektivizace | Archiv Paměti národa

Jindřich Hašek vzpomíná na rok nuceně strávený v Osoblažském výběžku. Hospodářství bylo po odsunu německých obyvatel stále v rozvratu, a tak tam zkušenosti „dětí kulaků“ našly uplatnění.

Kolektivizace

Sedláci do družstev nechtěli

Kolektivizace | Archiv Paměti národa

Jindřich Hašek líčí peripetie spojené se založením JZD v Úhonicích.

Kolektivizace

Provokatér

Kolektivizace | Archiv Paměti národa

Vypjatou atmosféru na českém venkově padesátých let charakterizuje následující příhoda. Incident s předsedou místního národního výboru odnesl otec Jindřicha Haška několikaměsíční vazbou.

Kolektivizace

„Převýchova“ kulackých dětí

Kolektivizace | Archiv Paměti národa

Coby „syn kulaka“ musel Jindřich Hašek opustit střední zemědělskou školu a byl poslán na „převýchovu“ na státní statek do pohraničí.