Narodil se roku 1936, kvůli špatnému kádrovému profilu si nemohl vybrat obor studia. Zapojil se do Klubu angažovaných nestraníků a je jedním ze spoluzakladatelů Kladivadla.

Vladimír Šuman se narodil 17. října 1936 v Košicích do rodiny vojenského soudce původem z Čech. Záhy se do Čech opět přestěhovali. Otec působil v Litoměřicích, Plzni a také v Praze, kde Vladimír Šuman prožil dětství. Po válce otec chvíli působil jako velitel četnictva v Čechách a na Moravě a posléze se opět vrátil do armády do funkce soudce. Po roce 1948 odmítl ze své funkce vstoupit do KSČ, byl z justice vyhozen prezidentem Nejvyššího soudu a posléze pracoval jako dělník v plzeňském pivovaru. Nedlouho poté byl zatčen Státní bezpečností a bez soudu odvezen do tábora nucených prací zřízeného Bedřichem Reicinem, kde strávil dva roky. Vladimír Šuman nemohl kvůli kádrovému profilu svého otce studovat gymnázium ani si vybrat obor vysoké školy. V roce 1968 se zapojil do Klubu angažovaných nestraníků (KAN), za což byl vyhozen ze zaměstnání. Při vojenské prezenční službě se stal spoluzakladatelem divadla Kladivadlo. Po revoluci působil v politice jako poslanec a později jako vysoký úředník ministerstva obrany.

Tábor nucených prací

Otec pana Šumana byl po únorovém převratu zatčen StB a poslán do pracovního tábora.